Nyheter

Kanton / Nyheter

Välkommen att ta del av aktuella nyheter, artiklar och trendrapporter inom finansiell rapportering.

Visa Nyheter
Visa Artiklar

Aktuellt

Nyhet

13 jun 2024

GRI öppnar för kommentarer på omarbetade standarder

Nyhet

30 maj 2024

Ändringar av IFRS 7 och IAS 7 har publicerats av EU

Nyhet

24 maj 2024

Tävlingsformulären för Årets Börsbolag finns nu tillgängliga!

Nyhet

06 maj 2024

IFRS Foundation och EFRAG publicerar vägledning

Nyhet

24 apr 2024

Den 24 april röstades CSDDD igenom av Europaparlamentet

Nyhet

15 apr 2024

IFRS 18 har publicerats

Nyhet

12 apr 2024

EFRAG:s månadsrapport för mars

Nyhet

28 mar 2024

IFRS-redovisningstaxonomin 2024 publiceras av IFRS Foundation

Nyhet

15 mar 2024

CSDDD har röstats igenom

Nyhet

14 mar 2024

IASB ger förslag på förbättringar vid förvärvsrapportering

Nyhet

12 mar 2024

EFRAG släpper en andra uppsättning tekniska förklaringar om ESRS

Nyhet

06 mar 2024

FI publicerar hållbarhetsrapport för krav på finansmarknaden

Nyhet

05 mar 2024

CSDDD röstas inte igenom

Nyhet

28 feb 2024

Nämnden för svensk redovisningstillsyn publicerar årsrapport för 2023

Nyhet

27 feb 2024

EFRAG offentliggör utkast för digitala taxonomier

Nyhet

27 feb 2024

Studie av IFAC visar på förbättring av hållbarhetsrapportering

Artikel

09 feb 2024

Fortsatt låg nedskrivning av goodwill trots höjda nivåer

Nyhet

02 feb 2024

Ny resurs för utsläppsrapportering av GRI och IFRS Foundation

Nyhet

30 jan 2024

Föreslagna lättnader i ESRS för SME

Nyhet

23 jan 2024

Överenskommelse om skydd av miljön och mänskliga rättigheter för CSDDD

Nyhet

29 dec 2023

EFRAG publicerar vägledning för ESRS

EFRAG publicerar vägledning för ESRS.

Nyhet

22 dec 2023

Ändringar i Nasdaq First North Growth Market Rulebook

Nyhet

18 dec 2023

Esmas fokusområden vid granskning av finansiell rapportering

Nyhet

11 dec 2023

Webb-seminarium - Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nyhet

30 okt 2023

ESRS publicerade i EUR-lex

Nyhet

30 okt 2023

Samordning mellan ESRS och GRI förenklar rapporteringen

Nyhet

30 okt 2023

Förslag på förändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

Nyhet

05 sep 2023

SANDVIK GROUP TILLDELAS JURYNS HEDERSPRIS UNDER ÅRETS BÖRSBOLAG 2023

Nyhet

31 aug 2023

ISSB uppmanas ta fram en standard för mänskliga rättigheter

Nyhet

14 aug 2023

Ny standard för granskning av hållbarhetsrapporter

Nyhet

01 aug 2023

Kommissionen har antagit de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering

Nyhet

21 jul 2023

NOMINERADE BOLAG TILL JURYNS HEDERSPRIS - ÅRETS BÖRSBOLAG 2023

De nominerade är..

Artikel

16 jun 2023

Fokusera på rätt Globala mål i hållbarhetsarbetet

Artikel

07 jun 2023

LEDAMÖTERNA I EU-PARLAMENTET PRESSAR FÖRETAG ATT MILDRA SIN NEGATIVA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA PÅVERKAN

• Due diligence måste integreras i hur företag leds • Företag måste ta itu med barnarbete, slaveri, exploatering...

Nyhet

12 maj 2023

NYA FÖRSLAG TILL TAXONOMIFÖRORDNINGEN

Nyhet

24 nov 2022

EFRAG har godkänt ESRS hållbarhetsstandarder under CSRD-direkitivet

Nyhet

22 nov 2022

Allbright presenterar rapport om kvinnor i chefspositioner

Den 21 november 2022 presenterade Allbright sin tjugoförsta rapport där de kartlägger kvinnors möjligheter...

Nyhet

13 nov 2022

Kanton välkomnar Sofie Wassö till teamet

Artikel

12 okt 2022

Årets börsbolag 2021/2022 - Presentation

I samband med tävlingen Årets börsbolag granskar Kanton årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webbplatser...

Nyhet

08 sep 2022

Volvo Group tilldelas Juryns hederspris under Årets börsbolag 2021/2022

Fem bolag nominerades efter Kantons granskning av OMX Stockholm 30. Efter en noga överläggning utifrån...

Nyhet

08 sep 2022

AXFOOD SEGRARE I ÅRETS BÖRSBOLAG 2021/2022

Med maxpoäng i båda delmomenten Bästa årsredovisning och Bästa delårsrapport samt med högst poäng i bästa...

Nyhet

09 aug 2022

NOMINDERADE BOLAG TILL JURYNS HEDERSPRIS - ÅRETS BÖRSBOLAG 2021/2022

De nominerade är..

Nyhet

01 aug 2022

Revidering av Nasdaq First North Growth Markets regelverk

Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd, Nasdaq Stockholm AB och Nasdaq Iceland hf har genomfört en...

Nyhet

17 jun 2022

Tävlingsformulären för Årets börsbolag 2021/22 finns nu tillgängliga!

Nyhet

18 maj 2022

EFRAG har släppt de första hållbarhetsstandarderna under CSRD-direktivet

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har fått mandat från Europeiska kommissionen att...

Nyhet

12 apr 2022

Nytt förslag på standarder från ISSB (International Sustainability Standards Board) - IFRS

Under COP26, FN:s globala toppmöte inrättades International Sustainability Standards Board (ISSB) med...

Nyhet

08 apr 2022

FI efterfrågar högre prioritering av klimatrelaterade omställningsrisker

Arbetet med att upprätta och utveckla metoder för mätning och insamling av data relaterat till de klimatrelaterade...

Nyhet

28 mar 2022

EU-kommissionen beslutar om delegerande akt för hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU-kommissionen beslutade i april om en delegerad akt till EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade...

Nyhet

02 mar 2022

Förslag kring social taxonomi

EU-kommissionens plattform för hållbar finansiering upprättades i anslutning till lanseringen av Taxonomiförordningen...

Nyhet

25 feb 2022

Nytt EU-direktiv kan komma att skärpa företagens transparens i värdekedjan

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv (Corporate Sustainability Due Diligence and amending...

Nyhet

23 feb 2022

KANTON VÄLKOMNAR ÅKE JOHANSSON TILL TEAMET

Nyhet

18 feb 2022

Dom klargör när MAR börjar gälla i noteringsprocessen

Kammarrätten har under året lämnat ett avgörande i frågan om när MAR, EU:s marknadsmissbruksförordning,...

Nyhet

11 feb 2022

Ny digital plattform för hållbarhetsdata och hållbara investeringar

Impact attracts nya digitala plattform erbjuder tillväxtbolag en användarvänlig kanal där de kan synliggöra...

Nyhet

13 jan 2022

Kanton godkända som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Sweden

Nyhet

10 jan 2022

Kanton välkomnar Annelie Björkman till teamet

Nyhet

17 dec 2021

Kanton välkomnar Gustaf Bratt till teamet

Nyhet

10 dec 2021

Kriterier för Årets börsbolag 2021/2022

Idag publicerades kriterierna för Årets börsbolag 2021/2022. Tävlingskriterierna är uppdelade efter tävlingens...

Nyhet

19 nov 2021

Esma publicerar årets fokusområden för tillsynen över börsföretagens rapportering

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighet publicerar årligen en rad fokusområden som vidare...

Nyhet

02 nov 2021

Digitala bolagsstämmor förväntas upphöra vid årsskiftet

Den tillfälliga stämmolagen som möjliggör helt digitala förenings- och bolagsstämmor upphör att gälla...

Nyhet

15 okt 2021

GRI Standards 2021

Global Reporting Initiative har publicerat GRI Standards 2021. Uppdateringen är den mest omfattande sedan...

Nyhet

30 sep 2021

Regeringen föreslår lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Under veckan lämnade regeringen in en proposition med lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna...

Nyhet

20 sep 2021

Vi välkomnar Elias till vårt team!

Kanton välkomnar Elias Jönsson till vårt team.

Nyhet

28 jun 2021

IOSCO publicerar rapport om bättre hållbarhetsredovisning

Den internationella organisationen för värdepapperstillsyn IOSCO har publicerat en rapport som stödjer...

Nyhet

27 maj 2021

Förslag på nytt ramverk för förvaltningsberättelser (ledningskommentarer)

IASB har publicerat ett förslag på nytt ramverk för förvaltningsberättelser (ledningskommentarer). Det...

Nyhet

10 maj 2021

EU:s åtgärdspaket för hållbarhetsredovisning

EU-kommissionen har presenterat ett samlat åtgärdspaket med slutgiltig taxonomi och nytt direktiv för...

Nyhet

06 apr 2021

Redovisningstillsyn 2020 och 2021

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn...

Nyhet

31 mar 2021

IASB förlänger lättnader i IFRS 16 för leasetagare

IASB har beslutat att förlänga redovisningslättnaderna för leasetagare som utnyttjar tillfälliga covid-19-relaterade...

Nyhet

24 mar 2021

IFRS Foundation har publicerat IFRS-taxonomin 2021

IFRS-taxonomin möjliggör elektronisk rapportering av finansiell information upprättad i enlighet med...

Nyhet

11 mar 2021

Kravet att upprätta redovisning i Esef-format skjuts upp ett år

Riksdagen har den 10 mars 2021 beslutat att tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering...

Nyhet

04 mar 2021

Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - femtonde året

Björn Gauffin, Senior Adviser på Kanton, har tillsammans med Sven-Arne Nilsson åter studerat särskilt...

Nyhet

05 feb 2021

Nämnden för svensk redovisningstillsyn - årsrapport 2020

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2020.

Kanton välkomnar Ewelina Pettersson till vårt team

03 feb 2021

Nyhet

God jul och gott nytt år!

18 dec 2020

Nyhet

Nyhet

02 nov 2020

ESMA publicerar förslag till tekniska standarder för ändringar i MAR

ESMA har publicerat sina förslag till tekniska standarder för de ändringar av MAR som ska främja användningen...

Nyhet

30 okt 2020

Reglerna för digitala bolagsstämmor förlängs

Med anledning av det fortsatt osäkra läget med ökande smittspridning i samhället, föreslås i en proposition...

Nyhet

20 okt 2020

IFRS 16: lättnader för leasetagare vid redovisning av tillfälliga covid-19-relaterade hyresrabatter

Den ändring i IFRS 16 avseende lättnader för hyresgäster vid redovisning av tillfälliga hyresrabatter...

Artikel

08 sep 2020

Årets börsbolag 2019 - kompendium

I samband med tävlingen Årets börsbolag granskar Kanton årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webbplatser...

Nyhet

04 sep 2020

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Med anledning av kravet på enhetligt elektroniskt format, föreslår regeringen några kompletterande lagändringar...

Nyhet

03 sep 2020

Platzer segrare i Årets börsbolag 2019

Med maxpoäng både i Bästa årsredovisning och Bästa delårsrapport samt med högst poäng i Bästa IR-webbplats...

Nyhet

03 sep 2020

Investor tilldelas Juryns hederspris under Årets börsbolag 2019

Fem bolag nominerades efter Kantons granskning av OMX Nordic 40 och OMX Stockholm 30. Efter en noga överläggning...

Nyhet

03 aug 2020

Nominerade bolag till Juryns hederspris - Årets börsbolag 2019!

De nominerade är..

Nyhet

21 jul 2020

ESMA:s rekommendationer om Covid-19-relaterade hyreslättnader

ESMA rekommenderar att Europeiska redovisningstillsynsmyndigheter inte inkluderar den nya lättnadsregeln...

Nyhet

21 jul 2020

ESMA publicerar nya riktlinjer om prospekt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) publicerade den 15 juli nya riktlinjer om krav...

Artikel

09 jul 2020

Dags att redovisa korttidsarbete i Q2 2020?

För många bolag som använt sig av korttidsarbete under den pågående Coronapandemin är Q2-rapporten det...

Nyhet

01 jul 2020

Sista chansen för deltagande i Årets börsbolag 2019!

Nu i semestertider vill vi på Kanton påminna alla de bolag som önskar delta i Årets börsbolag 2019 att...

Nyhet

29 jun 2020

Utredning av visselblåsardirektivet genomförd

Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten...

Nyhet

26 jun 2020

Nya regler om avstämningsdag för bolagsstämma

Ändringen träder i kraft den 3 september 2020 och blir därmed tillämplig för bolagsstämmor som hålls...

Artikel

18 jun 2020

Delårsrapportering inför andra kvartalet 2020

Vad förväntar sig analytiker, investerare och media av bolagets delårsrapport? Vilka regelnyheter och...

Nyhet

17 jun 2020

ESMA publicerar ett exempel på årsredovisning i ESEF-format

Nyhet

15 jun 2020

Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar till FI försenad

Nyhet

05 jun 2020

Revision av rapporter upprättade enligt ESEF

Nyhet

01 jun 2020

Lättnadsregel för redovisning av tillfälliga hyressänkningar - IFRS 16

IASB har publicerat den ändring av IFRS 16 som innebär att en lättnadsregel för redovisning av tillfälliga...

Nyhet

25 maj 2020

Tävlingsformulären för Årets börsbolag finns nu tillgängliga!

Idag den 25 maj 2020 öppnades formulären för självgranskningen till Årets börsbolag 2019. De bolag som...

Nyhet

20 maj 2020

Effekter av covid-19 i bolagens halvårsrapporter

I syfte att främja transparens och enhetlig tillämpning av de bestämmelser som gäller inom EU för information...

Nyhet

19 maj 2020

Ny GRI standard - GRI 306: Waste 2020

GRI publicerade i dag sin nya standard GRI 306: Waste 2020 som ersätter GRI 306: Effluents & Waste 2016...

Nyhet

04 maj 2020

Snart öppnar tävlingen Årets börsbolag 2019!

Måndagen den 25 maj 2020 öppnas formulären för självgranskningen till Årets börsbolag 2019. De bolag...

Nyhet

04 maj 2020

IASB föreslår senare tillämpningsdatum för ändringarna i IAS 1

I förslaget föreslås att senarelägga tillämpningsdatumet av de ändringarna till IAS 1 som publicerades...

Nyhet

28 apr 2020

Brister i bolagens dokumentation av uppskjutet offentliggörande

FI vill påminna om de krav på dokumentation som följer av ett uppskjutet offentliggörande. Detta då det...

Nyhet

27 apr 2020

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Nu föreslås ytterligare ändringar som ska komplettera de nya reglerna kring genomförandet av bolags-...

Nyhet

23 apr 2020

IFRS 16 och covid-19

IASB har publicerat riktlinjer som besvarar frågor angående tillämpningen av IFRS 16 under perioden med...

Nyhet

17 apr 2020

ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal – Q&A om covid-19

ESMA har publicerat en ny Q&A om sina riktlinjer om alternativa nyckeltal (APM) med anledning av covid-19.

Nyhet

31 mar 2020

Särskilda tillämpningsföreskrifter av Koden med anledning av covid-19

Under rådande omständigheter behöver Kodens punkt 1.1–1.3 inte tillämpas och det utgör således inte heller...

Nyhet

27 mar 2020

IFRS 9 och covid-19

IASB har publicerat ett dokument som svarar på frågor angående tillämpningen av IFRS 9 till följd av...

Nyhet

26 mar 2020

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor

De nya förslagen från regeringen utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande...

Artikel

25 mar 2020

Utdelning och bolagsstämmor i Coronatider

Inför kommande stämmosäsong är frågor gällande utdelning och olika lösningar inför stämman aktuella för...

Nyhet

19 mar 2020

Nasdaqs övervakningsfunktion lämnar information med anledning av covid-19

Spridningen av covid-19 innebär utmaningar i olika avseenden för bolag noterade på en reglerad marknad....

Nyhet

11 mar 2020

ESMA:s rekommendationer med anledning av covid-19

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har lämnat särskilda rekommendationer vad gäller...

Nyhet

19 feb 2020

Ny anvisning för emittenters tillhandahållande av regulatoriska offentliggöranden

Från och med den 1 mars 2020 gäller nya anvisningar för tillhandahållande av sådana offentliggöranden...

Nyhet

14 feb 2020

FI uppdaterar datum för ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

Den 20 februari 2020 inför FI en ny inloggnings- och behörighetslösning för rapportering av börsinformation...

Nyhet

02 feb 2020

Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - fjortonde året

Björn Gauffin har tillsammans med Sven-Arne Nilsson åter studerat särskilt hur de förvärvande företagen...

Nyhet

23 jan 2020

IASB klargör kraven för att klassificera skulder som kortfristiga eller långfristiga

Ändringarna ska tillämpas från och med januari 2022. Tidig tillämpning av ändringarna är tillåtet.

Nyhet

10 jan 2020

Ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

Den 17 februari 2020 inför FI en ny inloggnings- och behörighetslösning för rapportering av börsinformation...

Ändringsmeddelande RFR 2

02 jan 2020

Nyhet

Rådet för finansiell rapportering har lämnat ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Nyhet

20 dec 2019

Vissa ändringar i prospektregler

Vissa förändringar i EU:s prospektförordning kommer att börja tillämpas den 31 december 2019. Detta till...

Nyhet

17 dec 2019

IASB föreslår ny standard som ska ersätta IAS 1

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett utkast till en ny standard 'General...

Nyhet

05 dec 2019

Ny GRI standard – GRI 207: Tax 2019

GRI 207: Tax 2019 ingår i GRI Standards och är den första globala rapporteringsstandarden som stödjer...

Nyhet

04 dec 2019

Reviderad kod för svensk bolagsstyrning

Den 29 november offentliggjorde Kollegiet en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder...

Nyhet

29 nov 2019

Guide vid val och tillämpning av redovisningsprinciper

IFRS Foundation har publicerat en guide för att hjälpa bolag att fastställa sina redovisningsprinciper...

Nyhet

21 nov 2019

Förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk

Ändringarna förtydligar delar av lagen, dels i fråga om vilka instrument som ska omfattas av lagen och...

Nya regler om aktieägares rättigheter

19 nov 2019

Artikel

I juni 2019 trädde en reviderad version av aktieägarrättighetsdirektivet i kraft. Syftet med direktivet är att skapa ett ökat engagemang hos aktieägare och företagsledningar...

Nyhet

15 nov 2019

Jurymedlem sökes till Årets börsbolag

Vi söker jurymedlemmar till tävlingen Årets börsbolag 2019 för ett nytt jurybaserat pris.

Nyhet

12 nov 2019

Reporting matters 2019 publicerad

Årets rapport ämnar förse företag med insikter och vägledning med bakgrund av den ökande komplexiteten...

Nyhet

07 nov 2019

Kriterier Årets börsbolag 2019

Idag, torsdagen den 7 november 2019, publicerades kriterierna för Årets börsbolag 2019.

Nyhet

29 okt 2019

GRI och RMI har publicerat ett toolkit för rapportering av ansvarsfull mineralförsörjning

Genom hela ’toolkitet’ tillhandahålls exempel på aktuell rapporteringspraxis och användbara verktyg som...

ESMA:S FOKUSOMRÅDEN FÖR TILLSYNEN 2019

24 okt 2019

Artikel

Upplysningar som rör IFRS 16 Leasingavtal, IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt tillämpningen av IAS 12 inkomstskatt hamnar...

Nyhet

23 okt 2019

Rekommendation om revidering av direktivet för rapportering av icke-finansiell information

Accountancy Europe har publicerat en uppmaning till handling innehållande ett förslag att revidera EU...

Nyhet

13 okt 2019

Kollegiet har lämnat förslag till ändringar i Koden

Ändringsförslagen omfattar bland annat förtydligande av regler för ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport...

Artikel

10 okt 2019

Årets börsbolag 2018 - kompendium

Information om tävlingen, tävlingskriterier, årets spaningar och goda exempel finns nu tillgängligt i...

Nyhet

04 okt 2019

Översyn av marknadsmissbruksförordningen

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har publicerat ett samrådsdokument innehållande...

Nyhet

27 sep 2019

IASB utfärdar ändringar i IFRS standarder till följd av IBOR-reformen

Ändringarna modifierar och tillhandahåller avdrag för vissa specifika säkringsredovisningskrav. Ändringarna...

Nyhet

26 sep 2019

Wallenstam tar hem segern som Årets börsbolag 2018

Wallenstam tog hem segern som Årets börsbolag 2018 med en heltäckande och tilltalande finansiell kommunikation...

Nyhet

16 sep 2019

FI föreslår att kraven på rapportering i enlighet med Esef skjuts fram

Ändringen innebär att kravet ska tillämpas på års -och koncernredovisningar vars räkenskapsår inleds...

Nyhet

28 aug 2019

Nytt seminarium om IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019

Kanton arrangerar ett seminarium där vi går igenom den nya leasingstandarden IFRS 16 och dess upplysningskrav...

Nyhet

20 aug 2019

Vi erbjuder nu Uppdragsanalys

Kanton erbjuder bolag som önskar mer uppmärksamhet från investerare och analytiker tjänsten Uppdragsanalys.

Nyhet

01 aug 2019

IASB föreslår ändringar till IFRS standarder för att förbättra upplysningar om redovisningsprinciper

IASB föreslår bland annat att IAS 1 ska kompletteras med en vägledning som ska hjälpa företag att förstå...

Nyhet

21 jul 2019

Nu har de nya reglerna för prospekt trätt i kraft

Från och med i dag gäller nya regler för prospekt och prospektrelaterade ärenden. Det innebär bland annat...

Nyhet

17 jul 2019

IASB publicerar förslag till ändringar i IAS 12

IASB har publicerat ett ändringsförslag avseende ändringar in IAS 12 som syftar till att klargöra hur...

Nyhet

16 jul 2019

ESMA publicerar rapport om påföljder i samband med redovisningstillsyn

Rapporten bygger på ett utdrag från ESMA:s konfidentiella databas. Påföljderna täcker bland annat; presentation...

Nyhet

16 jul 2019

ESMA:s förväntningar avseende tillämpningen av IAS 12

Uttalandet syftar till att främja en konsekvent tillämpning av IFRS inom EU och innehåller huvudbudskap...

Nyhet

13 jul 2019

Esma har uppdaterat sin manual om Esef

Manualen är avsedd att ge vägledning i frågor som vanligtvis uppstår i samband med skapandet av Inline...

Nyhet

05 jul 2019

Corporate Reporting Dialouge publicerar rapport om transparent och ansvarsfull rapportering

I rapporten ”Understanding the value of transparency and accountability” fastställer olika organisationer...

Nyhet

28 jun 2019

IASB har publicerat förslag på ändringar av IFRS 17

IASB skriver att deras syfte är att minska kostnaderna för att införa IFRS 17 och göra det enklare för...

Nyhet

27 jun 2019

FI publicerar ny vägledning om prospekt

Vägledningen ersätter från och med den 21 juli den tidigare, ”Vägledning: Granskning av prospekt”, från...

Nyhet

25 jun 2019

TCFD:s Statusrapport 2019

Rapportering om klimatrelaterade risker har ökat men TCFD ser fortfarande behov av analyser av den ekonomiska...

Nyhet

12 jun 2019

Vi söker drivna konsulter till vårt team

Är du en driven och social person med ett intresse för ekonomi och kapitalmarknaden? Har du en serviceinriktad...

Nyhet

07 jun 2019

Frågor och svar om Esef har publicerats

Esef ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår...

Nyhet

28 maj 2019

Nu startar Årets börsbolag 2018

Idag, tisdagen den 28 maj 2019, öppnas formulären för självgranskningen till Årets börsbolag 2018.

Nyhet

21 maj 2019

Prospektförordningen träder snart i kraft

Prospektförordningen trädde i kraft den 20 juli 2017 och är direkt tillämplig i Sverige. Från och med...

Artikel

08 apr 2019

Tips inför årsstämman

Det är mycket som ska förberedas inför årsstämman. Kallelse ska distribueras och en stor mängd information...

Nyhet

03 apr 2019

Ändringsmeddelande avseende RFR 2

Rådet för finansiell rapportering har lämnat ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska...

Nyhet

26 feb 2019

Kriterierna för Årets börsbolag 2018

Kriterierna för de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats...

Nyhet

18 feb 2019

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året

Nyhet

13 jan 2019

Årsuppdatering av RFR 2

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för...

Ny FAQ om hållbarhetsrapportering

18 dec 2018

Nyhet

Utgångspunkten för den nya FAQ:n är frågor som uppstått vid implementering av hållbarhetsredovisningar och utgör FAR:s egna tolkningar av reglerna.

Nyhet

17 dec 2018

Nasdaq har lanserat nytt vertyg som ska främja hållbara investeringar

Nyhet

13 dec 2018

IASB föreslår mindre förändringar i IFRS 17

Nyhet

12 dec 2018

IASB har publicerat förändringar av redaktionell karaktär

Förändringarna påverkar inte innebörden eller tillämpningen av en standard, utan reviderar mindre felaktigheter...

Nyhet

05 dec 2018

Riksbankens konstaterar högkonjunktur med tecken på avmattning

Riksbanken konstaterar att det råder högkonjunktur med tecken på avmattning inom det svenska näringslivet...

Nyhet

04 dec 2018

CDSB och CDP har publicerat en ny omfattande granskning av företags upplysningar om klimatrelaterade frågor

Granskningen visar på att marknadsledande företag rapporterar om klimatrelaterade utmaningar och miljöfrågor...

Nyhet

29 nov 2018

ESMA har publicerat sin riskbedömning för Q3

Nyhet

26 nov 2018

Ny rapport från WBCSD om hur företag väljer att rapportera om mänskliga rättigheter

Rapporten ger insyn i de viktigaste trenderna och hur företag valt att rapportera om mänskliga rättigheter...

Nyhet

19 nov 2018

Instruktionsvideo om elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

Nyhet

15 nov 2018

Ny rapport om "vad investerare vill ha" med avseende på icke-finansiell information

Rapporten betonar att investerare gärna använder icke-finansiell information för att fatta investeringsbeslut,...

Nyhet

14 nov 2018

Tillämpningen av IFRS 17 skjuts upp

International Accounting Standards Board (IASB) har beslutat att skjuta upp tillämpningen av redovisningsreglerna...

Artikel

07 nov 2018

ESMA:s fokusområden för tillsynen 2018

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska...

IASB förtydligar definitionen av ”väsentlighet”

31 okt 2018

Nyhet

ESMA publicerar fokusområden för tillsynen över börsbolagens finansiella rapporter

26 okt 2018

Nyhet

Nyhet

22 okt 2018

IASB ändrar definitionen av en rörelse i IFRS Standards angående rörelseförvärv

Ändringarna gäller för företagsförvärv för vilka förvärvstidpunkten infaller 1 januari 2020 eller senare....

Nyhet

04 okt 2018

GRI har uppdaterat standarden GRI 403: Occupational Health and Safety

Den nya standarden täcker ett bredare perspektiv på arbetsrelaterad hälsa och säkerhet med fokus på förebyggande...

Nyhet

26 sep 2018

Förslag till nya regler om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Artikel

24 sep 2018

Årets börsbolag 2017

Information om tävlingen, tävlingskriterier och goda exempel finns nu tillgängligt i kompendiet Årets...

Remissvar om stärkt skydd för visselblåsare

20 sep 2018

Nyhet

Den 23 april 2018 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv med miniminormer om rapportering och hantering av anmälningar om olaglig verksamhet...

Nyhet

19 sep 2018

Cloetta tog hem segern som Årets börsbolag 2017!

Nyhet

09 sep 2018

Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Kollegiet har lämnat synpunkter på Finansinspektionens (FI) förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn.

Nyhet

01 sep 2018

Uppdaterad standard - GRI 303: Water and Effluents 2018

Den nya standarden GRI 303: Water and Effluents 2018 ersätter 2016 års version och ska tillämpas för...

Nyhet

02 jul 2018

Sänkt bolagsskatt ska beaktas redan i Q2

Den 14 juni 2018 fattade Riksdagen som förväntat beslut om sänkt bolagsskatt. Bolagsskatten sänks i två...

Nyhet

21 jun 2018

Nya regler för redovisningstillsyn

Riksdagen har nu beslutat om regeringens förslag om nya regler för redovisningstillsyn, lagändringen...

Nyhet

20 jun 2018

Kollegiets årsrapport 2018

Kollegiet känner en viss oro då årets undersökning visar att bolagens rapportering i bolagsstyrningsfrågor...

Nyhet

14 jun 2018

Övergången från G4 till Standards

GRI Standards kommer att vara obligatoriskt för alla rapporter, eller annat material, som publiceras...

Nyhet

10 jun 2018

Kollegiet har uppdaterat sin statistik angående könsfördelning

Årets undersökning visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka men i långsammare...

Nyhet

28 maj 2018

Ändringar i IAS 19

EFRAG har lämnat sitt ändringsråd ​angående ​ändringarna i IAS 19 Ersättning till anställda.

Nyhet

26 feb 2018

Aktieägarnas kärnfrågor 2018

Aktiespararna har utsett tre kärnfrågor inför bolagsstämmobevakningen 2018.

Ändringar i RFR 1 och RFR 2

01 jan 2018

Nyhet

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett nytt ändringsmeddelande.

Nyhet

18 dec 2017

Teknisk standard och rapporteringsmanual för årsredovisningar

Från den 1 januari 2020 ska emittenter inom EU använda ett gemensamt elektroniskt format för att rapportera...

Artikel

12 dec 2017

Nya upplysningar om finansieringsverksamheten i kassaflödesrapporten

Ändringarna som nu har trätt i kraft rör ytterligare upplysningar om företagens finansieringsverksamhet.

ESMA:s fokusområden för tillsynen 2017

06 dec 2017

Artikel

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska prioriteras vid granskningen av finansiella rapporter under...

Artikel

30 nov 2017

Studie kring implementeringen av IFRS 9 och 15

I samband med publiceringen av nästa års prioriterade granskningsområden vid redovisningstillsynen, publicerade...

Artikel

25 okt 2017

Nya takeover-regler

I den här artikeln går vi igenom reglernas syfte, vilka ändringar som föreslås samt dess innebörd.

Nyhet

12 okt 2017

IASB utfärdar ändringar i IFRS 9 och IAS 28

IASB utfärdat ändringar i IFRS 9 Finansiella instrument och IAS 28 Investeringar i intresseföretag och...

Nyhet

29 sep 2017

Nasdaq Stockholm har publicerat förändringar i Regelverk för emittenter

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Artikel

28 sep 2017

Ökad transparens i revisionsberättelsen

Det har nu passerat drygt ett år sedan den nya revisionsberättelsen klubbades igenom och revisorernas...

Nyhet

18 sep 2017

Kollegiet publicerar förslag till revidering av takeover-reglerna

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 november i år.

Nyhet

12 sep 2017

IASB publicerar förslag till ändring i IAS 8

Syftet med de föreslagna ändringarna är att hjälpa företagen att skilja mellan redovisningsprincip och...

Nyhet

06 sep 2017

GRI föreslår ändringar i enskilda standarder

GRI föreslår ändringar i GRI 303 Water och GRI 403 Occupational Health and Safety

Nyhet

18 jul 2017

ESMA publicerar rapport om tillsynsmyndigheternas arbete

ESMA har publicerat en granskningsrapport rörande tillsynsmyndigheternas arbete med att övervaka den...

Nyhet

06 jul 2017

ESMA har publicerat förslag om förenklade riktlinjer för prospekt

ESMA föreslår i tre Consultations Papers förenklade riktlinjer för upprättande av prospekt.

Nyhet

26 jun 2017

Finansinspektionen lägger fram förslag till ny ordning för redovisningstillsyn

Finansinspektionen lägger fram förslag gällande bland annat att övervakningen av börsnoterade bolags...

Nyhet

14 jun 2017

Ny statistik avseende könsfördelningen i svenska styrelser

Kollegiet har publicerat statistik avseende könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.

Nyhet

18 maj 2017

Ny standard för försäkringsavtal träder ikraft 1 januari 2021

IASB har publicerat den slutgiltiga versionen av IFRS 17 Försäkringsavtal som kommer att ersätta IFRS...

Artikel

20 mar 2017

I år måste större företag hållbarhetsrapportera

De nya lagkraven i årsredovisningslagen (ÅRL) innebär att alla företag av en viss storlek måste upprätta...

Nyhet

07 feb 2017

Sista året innan IFRS 9 och IFRS 15

I rapportperioder som påbörjas efter den 31: a december 2017 ska de nya IFRS standarderna som berör finansiella...

Nyhet

07 feb 2017

IFRS 16 fasas in

IFRS 16 och dess nya standarder kring Leasing håller nu på att implementeras, ett arbete som företag...

Nyhet

12 jan 2017

IASB föreslår tillägg till tre standarder

Som en del av sitt årliga förbättringsarbete har IASB (International Accounting Standards Board) föreslagit...

Nyhet

31 dec 2016

Hållbarhetsrapportering nu med i årsredovisningslagen (ÅRL)

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska nu större företag hållbarhetsrapportera.

Nyhet

01 dec 2016

Reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning har trätt i kraft

Den reviderade upplagan är nu släppt och trädde i kraft den 1 december 2016.

Visa fler