EFRAG offentliggör utkast för digitala taxonomier

Kanton / Nyheter / EFRAG offentliggör utkast för digitala taxonomier

Nyhet

27 feb 2024

Den 8 februari publicerade den europeiska gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering (EFRAG) två utkast till digitala taxonomier på grundval av de stundande kraven att företagens hållbarhetsrapporter ska upprättas i enhetligt elektroniskt format.

Enligt direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) ska företag med rapporteringsskyldighet publicera sin förvaltningsberättelse i enhetligt elektroniskt rapporteringsformat. Samtidigt ska hållbarhetsrapporten märkas med rapporteringsformatet som anges i den delegerade förordningen (EU) 2019/815, även kallad ESEF-förordningen.

Utkastet till den första taxonomin handlar om att rapportering ska ske i enlighet med EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2272 vilken omfattar standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS). Utkastet till den andra taxonomin handlar om att rapportering ska följa EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178 som omfattar upplysningar enligt taxonomin i hållbarhetsrapporter.

Kommentarer och åsikter för utkasten erfordras av EFRAG med sista dag den 8 april 2024.

Ta del av nyheten i sin helhet här.