Strategisk IR-rådgivning

Kanton / Vårt erbjudande / Strategisk IR-rådgivning

Goda investerarrelationer kännetecknas av förtroende mellan bolag och investerare. Tillit till bolagets affärsmässiga förmåga, hållbarhet och värderingar skapar en stark position på kapitalmarknaden.  

Kanton hjälper bolag att dra till sig uppmärksamhet och att öka sin attraktivitet hos investerare. Vi bistår våra kunder i alla led - från analys till genomförande av planer, aktiviteter och andra åtgärder. Vi har de nödvändiga kunskaperna om regelfterlevnad, finansmarknad och kommunikation. 


Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Analys av nuvarande position
  • Jämförelser med "peers"
  • Intervjuer av förvaltare, analytiker och journalister 
  • Identifiering av eventuella utmaningar 
  • IR-planer 
  • Utbildning av talesmän
  • Stöd i den regulatoriska och frivilliga informationsgivningen
  • Årsredovisningar och delårsrapporter 


  

Kontaktperson:
Stefan Pedersen
070-769 26 96
stefan.pedersen@kanton.seUppdragsanalys

Kanton erbjuder bolag som önskar mer uppmärksamhet från investerare och analytiker tjänsten Uppdragsanalys. En gång om året gör vi en grundanalys som uppdateras i samband med kvartalsrapporter. Analysen innehåller en beskrivning av bolaget, marknader och erbjudande, bedömningar av andra faktorer av betydelse för investerare, en värdering av bolagets aktie och utförliga redogörelser för underlaget och antagandena för värderingen.

Läs mer om Uppdragsanalys >>