Strategisk IR-rådgivning

Kanton / Vårt erbjudande / Strategisk IR-rådgivning

Goda investerarrelationer kännetecknas av förtroende mellan bolag och investerare. Tillit till bolagets affärsmässiga förmåga, hållbarhet och värderingar skapar en stark position på kapitalmarknaden.  

Kanton hjälper bolag att dra till sig uppmärksamhet och att öka sin attraktivitet hos investerare. Vi bistår våra kunder i alla led - från analys till genomförande av planer, aktiviteter och andra åtgärder. Vi har de nödvändiga kunskaperna om regelfterlevnad, finansmarknad och kommunikation. 


Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Analys av nuvarande position
  • Jämförelser med "peers"
  • Intervjuer av förvaltare, analytiker och journalister 
  • Identifiering av eventuella utmaningar 
  • IR-planer 
  • Utbildning av talesmän
  • Stöd i den regulatoriska och frivilliga informationsgivningen
  • Årsredovisningar och delårsrapporter 


Kontaktperson:
Stefan Pedersen
070-769 26 96
stefan.pedersen@kanton.se