Vårt erbjudande

Kanton / Vårt erbjudande

Kapitalmarknaden och andra intressenter förväntar sig korrekt och transparent rapportering som gör det möjligt att bilda sig en helhetsbild av företaget och dess värdeskapande. 

Därför har vi ett brett perspektiv i vår rådgivning – våra tjänster inom strategisk finansiell rapportering inkluderar rådgivning inom allt från analys, värdering och finansiering till redovisning, bolagsstyrning, internkontroll och kommunikation.