Finansiell rapportering

Kanton / Vårt erbjudande / Finansiell rapportering

Användare av finansiella rapporter förväntar sig ett korrekt och transparent innehåll som gör det möjligt att bilda sig en rättvisande och heltäckande bild av företaget och dess värdeskapande.

Kanton har lång erfarenhet av kapitalmarknaden och de lagar och regler som styr den finansiella rapporteringen. Vi har god förståelse för intressenternas förväntningar och behov av information, de senaste trenderna och best practise.

Som helhetsleverantör erbjuder vi rådgivning utifrån såväl rapporteringskrav och redovisningsfrågor som en mer analytisk och kommunikativ presentation av bolagets verksamhet och värdeskapande.

Vi hjälper våra kunder i hela eller delar av processen utifrån era specifika behov och förutsättningar.


Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Upprättande och produktion av hela eller delar av årsredovisningar och delårsrapporter
  • Granskning och kvalitetssäkring av finansiella rapporter
  • Rådgivning om tillämpliga lagar och regler samt implementering
  • Övergång till- och tillämpning av IFRS
  • Upprättande av proformaredovisning
  • Utredning av komplexa redovisningsfrågor
  • Mappning och XBRL-taggning utifrån klassificering i ESEF-taxonomin
  • Utredningar i samband med tvister i redovisningsfrågor


Kontaktperson:
Ann-Charlotte Weber
070-769 67 09
ann-charlotte.weber@kanton.se 


Rådgivning inom IFRS

IFRS är ett omfattande regelverk och för företag som avser att konvertera sin redovisning till regelverket kan implementeringsprocessen kännas överväldigande. Fördelarna med att rapportera i enlighet med standarderna är dock många och värt det hårda arbetet ni lägger ner. 

Kanton har genom åren hjälpt många företag med processen och om ert företag behöver stöd är ni varmt välkomna att höra av er till oss så ska vi tillsammans säkerställa att ni får en trygg och lyckad övergång till IFRS.    

Läs mer om IFRS >>