Rådgivning inom IFRS

Kanton / Rådgivning inom IFRS

International Financial Reporting Standards (IFRS) är ett världsomspännande principbaserat regelverk av redovisningsstandarder. I Sverige är det genom EU krav att företag noterade på reglerade marknader (Nasdaq Stockholm och NGM Equity) tillämpar IFRS i sin redovisning.

Även bland företag som inte omfattas av kravet är intresset att redovisa enligt IFRS stort. Intresset beror dels på att det är fördelaktigt att ha en välfungerande redovisning inför en eventuell framtida notering på en reglerad marknad men kanske framför allt på att IFRS för många fördelar med sig. Fördelarna inkluderar att de principbaserade standarderna kan verksamhetsanpassas och att det internationella intresset för företaget växer när utländska investerare kan känna sig trygga i att en globalt erkänd och använd redovisningsstandard som de förstår tillämpas.

Implementera IFRS

IFRS är ett omfattande regelverk och för företag som avser att konvertera sin redovisning till regelverket kan implementeringsprocessen kännas överväldigande. Fördelarna med att rapportera i enlighet med standarderna är dock många och värt det hårda arbetet ni lägger ner. Kanton har genom åren hjälpt många företag med processen och om ert företag behöver stöd är ni varmt välkomna att höra av er till oss så ska vi tillsammans säkerställa att ni får en trygg och lyckad övergång till IFRS.      

IFRS 9, 15 och 16

För etablerade IFRS redovisare rör för närvarande några av de mest relevanta ämnena inom IFRS den nya leasingstandarden, IFRS 16 Leasingavtal, samt att fortsätta förbättra sin redovisning i enlighet med 2018 års nya standarder, IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Kantons team har långtgående erfarenhet och expertis inom hela IFRS och hjälper er gärna med ovanstående och alla andra redovisningstekniska frågeställningar ni har.


Kontaktperson:
Ann-Charlotte Weber
070-769 67 09
ann-charlotte.weber@kanton.se