En hörnsten i vår rådgivning 

Kunnande om värdering är central i vår rådgivning. Insikter om prisbildningen på aktier och andra finansiella instrument är av avgörande betydelse vid kommunikation med kapitalmarknaden och bedömning av om information är kurspåverkande, inför företagsförvärv och uppköpserbjudanden samt vid börsintroduktioner.

I exempelvis en förvärvsprocess stödjer vi våra uppdragsgivare under alla steg: Från identifiering av målbolag och värdering till efterföljande redovisning enligt tillämpliga standarder och nedskrivningsprövning av goodwill och immateriella tillgångar.

Finansiella utredningar och värdebedömningar

Kantons konsulter har även lång erfarenhet av utredningar, ekonomiska tvister och skadeberäkningar. Vi agerar expertvittnen och genomför utredningar samt värdebedömningar i samband med tvister och försäkringsärenden inom ett stort antal områden som exempelvis vid hyrestvister och värderingar av företag.


Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd i samband med köp, försäljning, samgåenden eller fusioner
  • Nedskrivningsprövning
  • PPA (Fördelning av övervärden vid förvärv)
  • Förvärvsanalyser enligt IFRS 
  • Utredningar
  • Värdebedömningar


Kontaktperson:
Björn Gauffin
070-769 00 04
bjorn.gauffin@kanton.se


Rådgivning inom IFRS

IFRS är ett omfattande regelverk och för företag som avser att konvertera sin redovisning till regelverket kan implementeringsprocessen kännas överväldigande. Fördelarna med att rapportera i enlighet med standarderna är dock många och värt det hårda arbetet ni lägger ner. 

Kanton har genom åren hjälpt många företag med processen och om ert företag behöver stöd är ni varmt välkomna att höra av er till oss så ska vi tillsammans säkerställa att ni får en trygg och lyckad övergång till IFRS.    

Läs mer om IFRS >>