First North Certified Adviser

Kanton / Vårt erbjudande / First North Certified Advisor

Det trygga stödet åt bolag på First North Growth Market 

För bolag som vill notera sig på Nasdaqs tillväxtmarknad för små och medelstora företag, First North Growth Market, kan den regulatoriska miljön vara komplicerad och svårnavigerad utan rätt stöd. Som en del av Nasdaqs noteringskrav ska därför bolagen anlita en särskilt godkänd rådgivare som fungerar som stöd åt bolagen och mellanhand vid kontakt med börsen. Rollen kallas Certified Adviser och är en del av noteringskraven under bolagets tid på First North. 

Kanton är godkända av Nasdaq att agera som Certified Adviser åt deras First North-noterade bolag och med Kanton som stöd har bolaget ett bollplank med en bred arsenal av erfarenhet, kunskap och vägledning när som det behövs.

Kantons Certified Adviser-verksamhet bygger på ett gemensamt och proaktivt arbete där vi tillsammans med bolaget:

  • Kan stötta och projektleda noteringsprocessen,
  • Säkerställer regulatoriskt korrekt informationsgivning via pressmeddelanden,
  • Säkerställer att bolagets finansiella rapportering efterlever börsreglerna
  • Säkerställer att bolaget fortsatt uppfyller sitt åtagande mot börsen

I Kanton har bolaget en trygg partner som inte enbart granskar, utan även någon ger förslag på förbättringar och lösningar.

Funderar ditt bolag på att påbörja resan mot en noterad miljö på First North eller är ni redan noterade men önskar att byta Certified Adviser? Hör gärna av er till oss så berättar vi mer om oss och vår roll som Certified Adviser. 


Kontaktperson:
Stefan Pedersen
070-769 26 96
stefan.pedersen@kanton.se