Om oss

Kanton / Om oss

Vad vi gör

Kanton erbjuder heltäckande tjänster inom strategisk finansiell rapportering till styrelser och ledningar i publika, privata och offentligt ägda företag. Vi ger råd inom framför allt redovisning, finansiering, värdering, bolagsstyrning, internkontroll och kommunikation.

Vår samlade kompetens och erfarenhet ger oss unika förutsättningar att hjälpa kunder i uppdrag som kräver både helhetssyn och specialistkunskaper.


Rådgivning och genomförande

För många av våra kunder är vi en rådgivare som anlitas i alla frågor som rör finansiell rapportering året runt - årsredovisningar och delårsrapporter, hållbarhetsrapporter, offentliggörande av insiderinformation och annan regulatorisk information.

Andra kunder behöver hjälp i en specifik situation som till exempel vid förvärv, börsintroduktioner, uppköp och återköp av aktier.

Med oss vid er sida får ni grepp om helheten och detaljerna. Beroende på era behov kan vi ta ansvar för hela processen – från analys och strategi till genomförande.