Årets börsbolag

Bästa årsredovisning

Bästa delårsrapport

Bästa ir-webbplats

För ökad transparens

Årets Börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa Årsredovisning, Bästa Delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totaltävlingen idag.

Syftet med Årets Börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter och uppnå en mer enhetlig utformning av årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Om tävlingen

Tävlingen Årets Börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North, First North Premier, Nordic SME, NGM PepMarket samt Spotlight. Kanton granskar också OMX Nordic 40 som en del av tävlingen.

Endast ett bolag kan bli Årets Börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. Vinnaren är det bolag med högst totalresultat i de tre delmomenten Bästa Årsredovisning, Bästa Delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Bedömningen av resultaten är kvantitativ och kvalitetssäkras av Kanton.

Juryn delar också ut ett hederspris till ett av bolagen på OMX Nordic 40 som de anser särskiljer sig. De fem bolag med högst poäng är de som kvalificerar sig för hederspriset.

Årets jury består av Agnetha Jönsson, chef för Aktieanalys på Dagens Industri, Erik Sjöström, Co-head of Origination på Vator Securities och styrelseledamot i Första AP-fonden, Kristin Wallander, hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur samt Hans Borneroth från Kanton. Läs mer om juryn här


ÅRETS BÖRSBOLAG 2024

NU ÄR DEN FYRTIOTREDJE UPPLAGAN AV TÄVLINGEN ÅRETS BÖRSBOLAG IGÅNG. TILL HÖGER FINNER NI TÄVLINGSFORMULÄR OCH KRITERIER FÖR RESPEKTIVE DELMOMENT I TÄVLINGEN, VILKA I SIN TUR LIGGER TILL GRUND FÖR KORANDET AV VINNAREN I ÅRETS BÖRSBOLAG 2024.

Årets tävling består dels av bolag som nominerat sig själva genom självgranskning och dels av Kantons granskning av OMX Nordic 40. Endast ett bolag kan bli Årets Börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. Precis som tidigare år består tävlingen av tre delmoment: Bästa Årsredovisning, Bästa Delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Bolaget med högst totalresultat från de tre delmomenten kammar hem priset som Årets Börsbolag 2024. 

Juryn delar också ut ett hederspris till ett av de fem bolagen som får högst poäng i Kantons granskning av OMX Nordic 40. De fem bolag med högst poäng är de som kvalificerar sig för hederspriset.  

Kriterier och resultatlistor från tidigare år