Årets börsbolag

Bästa årsredovisning

Bästa delårsrapport

Bästa ir-webbplats

För ökad transparens

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totaltävlingen idag.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter och uppnå en mer enhetlig utformning av årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Om tävlingen

Tävlingen Årets börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, Nordic SME, First North, First North Premier samt Spotlight Stock Market.

Endast ett bolag kan bli Årets börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. De bolag med bäst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats presenteras för juryn som sedan utser den slutgiltiga vinnaren.

Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Bedömningen av resultaten är kvantitativ och kvalitetssäkras av Kanton. För Årets börsbolag 2021/2022 består juryn av Agnetha Jönsson från Dagens Industri, Erik Sjöström, Co-head of Origination på Vator Securities och styrelseledamot i Första AP-fonden samt Hans Borneroth från Kanton Finansiella Rådgivning.

Inför den kommande upplagan av tävlingen Årets börsbolag har tävlingsformatet ändrats i bemärkelsen att den slutgiltiga vinnaren utses av en jury. Kanton kvalitetssäkrar precis som tidigare alla bidrag varefter de bolagen med högst poäng presenteras för juryn. Juryn utser sedan vinnare efter en djupare analys av bolagens rapportering och investerarwebb. Vi välkomnar de som inför säsongens arbete söker extra inspiration att läsa det senaste ÅBB-kompendiet som är fyllt med goda råd och exempel.

Årets börsbolag 2019 - kompendium


ÅRETS BÖRSBOLAG 2021/2022

UNDER VÅREN 2022 STARTAR DEN FÖRTIOFÖRSTA UPPLAGAN AV ÅRETS BÖRSBOLAG. TILL HÖGER FINNER NI REDAN NU KRITERIERNA INOM DE RESPEKTIVE DELMOMENTENT, VILKA I SIN TUR LIGGER TILL GRUND FÖR KORANDET AV VINNAREN I ÅRETS BÖRSBOLAG.

Inför den kommande upplagan av tävlingen Årets börsbolag har tävlingsformatet ändrats i bemärkelsen att den slutgiltiga vinnare utses av en jury. Kanton kvalitetssäkrar precis som tidigare alla bidrag varefter de bolagen med högst poäng presenteras för juryn. Juryn utser sedan vinnare efter en djupare analys av bolagens rapportering och investerarwebb.

Vi välkomnar de som inför säsongens arbete söker extra inspiration att läsa det senaste ÅBB-kompendiet som är fyllt med goda råd och exempel.

Kriterier och resultatlistor från tidigare år