Årets börsbolag

Bästa årsredovisning

Bästa delårsrapport

Bästa ir-webbplats

För ökad transparens

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totaltävlingen idag.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter och uppnå en mer enhetlig utformning av årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Om tävlingen

Tävlingen Årets börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. 

Endast ett bolag kan bli Årets börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. Vinnaren är det bolag med bäst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Hedersomnämnande lämnas till de bolag med bäst resultat i respektive deltävling.

Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Bedömningen av resultaten är kvantitativ och kvalitetssäkras av Kanton.

Ladda ner kompendiet Årets börsbolag 2019 med resultat från årets granskning:

Årets börsbolag 2019 - kompendium


ÅRETS BÖRSBOLAG 2020

UNDER 2021 PÅGÅR ETT ARBETE MED ATT SE ÖVER OCH FÖRNYA ÅRETS BÖRSBOLAGS TÄVLINGSFORMAT. UNDER ARBETET TAR TÄVLINGSMOMENTET EN PAUS OCH DÄRMED KORAS INGEN VINNARE I ÅRETS BÖRSBOLAG 2020.

Med de kommande förändringarna kommer Årets börsbolag bli än mer relevant för tävlingens intressenter och vi hoppas kunna presentera det uppdaterade formatet till kommande ÅBB-säsong. Under tiden välkomnar vi er att hämta inspiration från det senaste kompendiet som utöver nuvarande kriterier är fyllt med goda råd och exempel.

Bästa årsredovisning

Kriterier

Bästa delårsrapport

Kriterier

Bästa IR-webbplats

Kriterier

Kriterier och resultatlistor från tidigare år