Årets börsbolag

Bästa årsredovisning

Bästa delårsrapport

Bästa ir-webbplats

För ökad transparens

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totaltävlingen idag.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter och uppnå en mer enhetlig utformning av årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Om tävlingen

Tävlingen Årets börsbolag omfattade bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, Nordic SME, First North, First North Premier samt Spotlight Stock Market.

Endast ett bolag kan bli Årets börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. Vinnaren är det bolag med högst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Bedömningen av resultaten är kvantitativ och kvalitetssäkras av Kanton. 

Statistik och jury

För Årets börsbolag 2021/2022 bestod juryn av Agnetha Jönsson från Dagens Industri, Erik Sjöström, Co-head of Origination på Vator Securities och styrelseledamot i Första AP-fonden samt Hans Borneroth från Kanton.

För att säkerställa objektiv statistik och jämförelse samt identifiera trender, granskade Kanton samtliga bolag på OMX Stockholm 30 med kriterierna i Årets börsbolag som underlag. De fem bolag med höst poäng efter denna granskning nominerades till juryns hederspris. Juryn utsåg sedan en vinnare efter en djupare analys av bolagens rapportering och investerarwebb. Priset syftar till att lyfta fram bolag som uppfyller kriterierna i Årets börsbolag på ett bra sätt och visar upp en föredömlig, transparent och enhetlig informationsgivning i de finansiella rapporterna och på IR-webbplatsen. 

Presentationsmaterialet, vilket är fyllt med goda råd och exempel på bolag som uppfyllt kriterierna på ett föredömligt sätt, finner du här: 

Årets börsbolag 2021/2022 - Presentation


Likaså återfinns det kompendium som publicerades efter 2019 års upplaga av Årets börsbolag här:

Årets börsbolag 2019 - kompendium


ÅRETS BÖRSBOLAG 2023

UNDER VÅREN 2023 STARTAR DEN FÖRTIOANDRA UPPLAGAN AV ÅRETS BÖRSBOLAG. TILL HÖGER FINNER NI REDAN NU KRITERIERNA INOM DE RESPEKTIVE DELMOMENTEN, VILKA I SIN TUR LIGGER TILL GRUND FÖR KORANDET AV VINNAREN I ÅRETS BÖRSBOLAG.

Precis som de senaste upplagorna av Årets börsbolag, kommer även tävlingen för 2023 innefatta två utmärkelser. Dels Årets börsbolag där deltagarna granskar sig själva med stöd av formulär som vid tävlingens öppnande kommer att finnas tillgänglig på kanton.se, dels ett jurybaserat pris som tilldelas det bolag som får höga poäng i Kantons granskning av OMX Stockholm 30.

Vi välkomnar de som inför säsongens arbete söker extra inspiration att läsa det senaste ÅBB-kompendiet som är fyllt med goda råd och exempel.