Bästa Delårsrapport

Kanton / Bästa Delårsrapport

Årets Börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån hos bolagen och skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information samt en mer enhetlig utformning av bolagens delårsrapporter.

Den självgranskande delen av tävlingen omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North, First North Premier, Nordic SME, NGM PepMarket samt Spotlight. Granskningen av delårsrapport för tredje kvartalet 2023 eller i förekommande fall räkenskapsåret 2022/2023 görs genom självutvärdering. Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Självgranskningen kvalitetssäkras av Kanton.

Bolag som önskar delta ombeds att senast den 18 augusti 2024 fylla i formuläret nedan, samt tävlingsformulären för övriga två delmoment Bästa Årsredovisning och Bästa IR-webbplats. Vinnare av titeln Årets Börsbolag 2024 är det bolag som kammar hem högst poäng i de tre delmomenten, och offentliggörs under ett webbinarie i mitten av september 2024.

Fyll i era uppgifter. Maxpoäng är 14.


A. INLEDANDE INFORMATION - 8 POÄNG

1. VD-ord, 8 p


B. MARKNAD - 2 POÄNG

1. Marknadsutveckling, 2 pC. KORT OM BOLAGET - 4 POÄNG

1. Affärsidé, affärsmodell och mål, 4 p
Företag

Företagsnamn:


Org.nummer:

Webbadress till IR-webbplats:

Kontaktperson

Namn:

E-post: