Seminarier

Kanton / Seminarier

Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom finansiell rapportering bland annat inom områden som intern kontroll, IFRS, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning. Är ert företag intresserade av en skräddarsydd utbildning vänligen kontakta Patrik Richter på patrik.richter@kanton.se.

Events & Seminarier

26 sep

Årets börsbolag 2018

Välkommen till Årets börsbolag 2018, ett event inom finansiell kommunikation och investerarrelationer!

3 okt

IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019

Kanton arrangerar ett seminarium där vi går igenom den nya leasingstandarden IFRS 16 och dess upplysningskrav i årsredovisningen 2019. Vi tittar närmare på vilka upplysningar som ska lämnas, deras syfte och exempel på hur det kan se ut i praktiken.

8 okt

IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019 (extra tillfälle)

Kanton arrangerar ett seminarium där vi går igenom den nya leasingstandarden IFRS 16 och dess upplysningskrav i årsredovisningen 2019. Vi tittar närmare på vilka upplysningar som ska lämnas, deras syfte och exempel på hur det kan se ut i praktiken.

10 okt

Seminarium om effektiv intern styrning och kontroll med ramverket COSO 2013

Bolagets interna styrning, kontroll och riskhantering ska bedrivas på ett effektivt sätt som bidrar till att nå verksamheten mål.

22 okt

IR certifierad grundutbildning

Lär dig grunderna och metoderna för att lyckas i ditt IR-arbete

7 nov

Vässa din årsredovisning

Inför produktionen av årsredovisningen 2019 vill Kanton passa på att dela med sig av sina erfarenheter som producent av en rad vinnande årsredovisningar.

19 nov

Ordning och struktur i årsredovisningens bakvagn

Dags att höststäda i bakvagnen? Kanton bjuder in till ett seminarium med fokus på ordning och struktur i årsredovisningens bakvagn.

10 dec

IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019

Kanton arrangerar ett seminarium där vi går igenom den nya leasingstandarden IFRS 16 och dess upplysningskrav i årsredovisningen 2019. Vi tittar närmare på vilka upplysningar som ska lämnas, deras syfte och exempel på hur det kan se ut i praktiken.