Seminarier

Kanton / Seminarier

Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom finansiell rapportering bland annat inom områden som intern kontroll, IFRS, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning. För tillfället hålls våra seminarium som webbinarier digitalt via Microsoft Teams.

Events & Seminarier

23 sep

Börsintro del 1: Övergripande regelverk (fysiskt seminarium)

När ett bolag ska noteras på börsen ställs det inför en rad utmaningar. Nya krav ställs på styrelse och ledning, organisationen behöver byggas ut och nya rutiner måste skapas. Välkommen till den första delen i en serie om tre där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför en notering.

28 sep

Börsintro del 2: En lyckad övergång till IFRS (webbinarium)

Hur går processen till för att implementera IFRS? Vad krävs och vilka är fördelarna med en övergång? Välkommen till den andra delen i en serie om tre där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför en notering.

30 sep

Börsintro del 2: En lyckad övergång till IFRS (fysiskt seminarium)

Hur går processen till för att implementera IFRS? Vad krävs och vilka är fördelarna med en övergång? Välkommen till den andra delen i en serie om tre där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför en notering.

5 okt

Börsintro del 3: Intern kontroll och styrdokument (webbinarium)

Bolagets interna styrning, kontroll och riskhantering ska bedrivas på ett effektivt sätt som bidrar till att nå verksamheten mål. Att vara ett publikt bolag ställer också andra krav på dokumentation, system och processer. Välkommen till den sista delen i en serie om tre där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför en notering.

7 okt

Börsintro del 3: Intern kontroll och styrdokument (fysiskt seminarium)

Bolagets interna styrning, kontroll och riskhantering ska bedrivas på ett effektivt sätt som bidrar till att nå verksamheten mål. Att vara ett publikt bolag ställer också andra krav på dokumentation, system och processer. Välkommen till den sista delen i en serie om tre där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför en notering.

14 okt

Webbinarium om nedskrivningsprövning

Osäkerhet kring framtiden ökar fokus på nedskrivningsprövningar hos bolag som redovisar enligt IFRS. Detta gäller framför allt börsnoterade bolag som innehar goodwillposter.

21 okt

Webbinarium om rörelseförvärv i noterade företag

Rörelseförvärv är en nyckelprocess för många växande noterade bolag. Själva förvärvsprocessen är ofta komplex och tidskrävande, samtidigt som den ställer krav på kunskap inom flera områden.

24 nov

IR certifierad grundutbildning

Lär dig grunderna och metoderna för att lyckas i ditt IR-arbete. Tvådagarsutbildning den 24-25 november 2021.