Seminarier

Kanton / Seminarier

Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom finansiell rapportering bland annat inom områden som intern kontroll, IFRS, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning. För tillfället hålls våra seminarium som webbinarier digitalt via Microsoft Teams.

Events & Seminarier

12 aug

Börsintro del 1: Övergripande regelverk (webbinarium)

När ett bolag ska noteras på börsen ställs det inför en rad utmaningar. Nya krav ställs på styrelse och ledning, organisationen behöver byggas ut och nya rutiner måste skapas. Välkommen till ett webbinarium där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför en notering.

19 aug

Agera på förvaltningsrevisionen (webbinarium)

Kanton arrangerar ett webbinarium om effektiv hantering av revisorernas avrapportering av genomförd förvaltningsrevision. Hur ska ett bolag agera och vilka handlingar ska genomföras för att förbättra förvaltningsrevisionen?

8 sep

Skadeberäkningar vid tvister (webbinarium)

Hur genomförs en skadeberäkning, vilka är de viktigaste faktorerna att beakta och vad är viktigt att tänka på?

15 sep

Börsintro del 2: En lyckad övergång till IFRS (webbinarium)

Kanton arrangerar ett webbinarium där vi går igenom processen av att implementera IFRS, vad som krävs och fördelarna med en övergång.

23 sep

IR certifierad grundutbildning

Lär dig grunderna och metoderna för att lyckas i ditt IR-arbete

8 okt

Börsintro del 3: intern kontroll och styrdokument (webbinarium)

Under webbinariet går vi igenom vilka krav som ställs gällande intern kontroll och styrdokument för börsnoterade bolag, vilka förberedelser som krävs och hur en sådan process kan se ut.

13 okt

Webbinarium om effektiv intern styrning och kontroll

Bolagets interna styrning, kontroll och riskhantering ska bedrivas på ett effektivt sätt som bidrar till att nå verksamheten mål.