Seminarier

Kanton / Seminarier

Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom finansiell rapportering bland annat inom områden som intern kontroll, IFRS, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning. Är ert företag intresserade av en skräddarsydd utbildning vänligen kontakta Hans Borneroth på hans.borneroth@kanton.se.