Seminarier

Kanton / Seminarier

Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom finansiell rapportering bland annat inom områden som intern kontroll, IFRS, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning. För tillfället hålls våra seminarium som webbinarier digitalt via Microsoft Teams.