Nordic SME Mentor

Kanton / Vårt erbjudande / Nordic SME Mentor

Det trygga stödet åt SME-bolag

För bolag som vill notera sig på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag, NGM Nordic SME, kan kravmiljön vara komplicerad och svårnavigerad utan rätt stöd. Som en del av noteringskraven kräver därför Nordic Growth Market (”NGM”) att bolagen anlitar en särskilt godkänd rådgivare som fungerar som stöd åt bolagen och mellanhand vid kontakt med börsen. Rollen kallas Mentor och är en del av noteringskraven under bolagets två första år på börsen. Bolagen uppmanas att behålla Mentorn även efter att kraven upphör.

Kanton är godkända av NGM att agera som Mentor åt deras noterade bolag och med Kanton som Mentor har bolaget ett bollplank med en bred arsenal av erfarenhet, kunskap och vägledning när som det behövs.

Kantons mentorsverksamhet bygger på ett gemensamt och proaktivt arbete där vi tillsammans med bolaget:

  • Vårt erfarna team finns tillgängligt för styrelse, ägare, ledning och partners
  • Stöttar och projektleder noteringsprocessen
  • Vi säkerställer löpande
    • regulatoriskt korrekt informationsgivning
    • finansiell rapportering som efterlever marknadsplatsens regelverk
    • att bolaget uppfyller sitt åtagande gentemot marknadsplatsen

I Kanton har bolaget en trygg partner som inte enbart granskar, utan även någon som ger förslag på förbättringar och lösningar.


Kontaktperson:
Stefan Pedersen
070-769 26 96
stefan.pedersen@kanton.se