Nordic SME Mentor

Kanton / Vårt erbjudande / Nordic SME Mentor

Det trygga stödet åt SME-bolag

För bolag som vill notera sig på tillväxtbörsen för små och medelstora bolag, NGM Nordic SME, kan kravmiljön vara komplicerad och svårnavigerad utan rätt stöd. Som en del av noteringskraven kräver därför Nordic Growth Market (”NGM”) att bolagen anlitar en särskilt godkänd rådgivare som fungerar som stöd åt bolagen och mellanhand vid kontakt med börsen. Rollen kallas Mentor och är en del av noteringskraven under bolagets två första år på börsen. Bolagen uppmanas att behålla Mentorn även efter att kraven upphör.

Kanton är godkända av NGM att agera som Mentor åt deras noterade bolag och med Kanton som Mentor har bolaget ett bollplank med en bred arsenal av erfarenhet, kunskap och vägledning när som det behövs.

Kantons mentorsverksamhet bygger på ett gemensamt och proaktivt arbete där vi tillsammans med bolaget:

  • Kan stötta och projektleda noteringsprocessen,
  • Säkerställer regulatoriskt korrekt informationsgivning via pressmeddelanden,
  • Säkerställer att bolagets finansiella rapportering efterlever börsreglerna, samt
  • Säkerställer att bolaget fortsatt uppfyller sitt åtagande mot börsen.

I Kanton har bolaget en trygg partner som inte enbart granskar, utan även någon som ger förslag på förbättringar och lösningar.  

Funderar ditt bolag på att påbörja resan mot en noterad miljö på NGM Nordic SME?
Är ni redan noterade men önskar att byta Mentor?
Hör gärna av er till oss så berättar vi mer om oss och vår roll som Mentor.


Kontaktperson:
Stefan Pedersen
070-769 26 96
stefan.pedersen@kanton.se 

 

Events & Seminarier