CSRD

Kanton / CSRD

CSRD är ett nytt EU-direktiv som ersätter nuvarande bestämmelser om hållbarhetsrapportering i NFRD. Genom det nya direktivet blir kopplingen till bolagets affärsmodell och strategier tydligare och kraven på data och kvalitativ information är likvärdiga de som ställs på finansiell rapportering. 

Transparensen kring processer och styrning ökar och bolaget måste mäta och redovisa resultatet av hållbarhetsarbetet på ett standardiserat sätt. 

Så kan Kanton hjälpa

Kantons konsulter har en unikt kombinerad kompetens inom både finansiell- och hållbarhetsrapportering med lång erfarenhet av implementering av såväl hållbarhetsramverk som standader för finansiell rapportering (IFRS). 

Vi erbjuder heltäckande tjänster så att våra kunder kan uppfylla kraven i CSRD och kan hjälpa ditt bolag med allt från en full implementeringsprocess till att agera bollplank när det behövs extra stöd eller kompetens.

Exempel:

  • Gap-analys mellan bolagets nuvarande förutsättningar och de nya standarderna ESRS
  • Väsentlighetsanalys med dubbel materialitet
  • Skräddasydda utbildningar och workshops
  • Framtagning eller revidering av strategier och mål 
  • Redovisningstekniska frågor
  • Implementering av rapporteringsprocesser
  • Policyer och due diligenceprocesser
  • Granskningsförberedelser


Kontaktperson:
Ann-Charlotte Weber
070-769 67 09
ann-charlotte.weber@kanton.se 

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om värdeskapande hållbarhetsredovisning

>> Hållbarhetsredovisning