Bästa IR-webbplats

Kanton / Bästa IR-webbplats

Årets Börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån hos bolagen och skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information samt en mer enhetlig utformning av bolagens delårsrapporter.

Den självgranskande delen av tävlingen omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North, First North Premier, Nordic SME, NGM PepMarket samt Spotlight. Granskningen av IR-webbplats görs genom självutvärdering. Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Självgranskningen kvalitetssäkras av Kanton.

Bolag som önskar delta ombeds att senast den 18 augusti 2024 fylla i formuläret nedan, samt tävlingsformulären för övriga två delmoment Bästa Delårsrapport och Bästa Årsredovisning. Vinnare av titeln Årets Börsbolag 2024 är det bolag som kammar hem högst poäng i de tre delmomenten, och offentliggörs under ett webbinarie i mitten av september 2024.

Fyll i era uppgifter. Maxpoäng är 23.


A. BOLAGSBESKRIVNING  - 15 POÄNG

1. Samlad bolagsbeskrivning, 2 p 


2. Hållbarhet, 6 p 


3. Finansiella mål, 4 p 


4. Marknad, 3 p


B. WEBBSÄNDNINGAR - 1 POÄNG

1. Webbsändningar eller telefonkonferens, 1 pC. RISKANALYS - 2 POÄNG

1. Riskanalys, 2 p

 1.1 Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker


D. KONTAKT - 1 POÄNG

1. Kontaktinformation, 1 p


E. INVESTMENT CASE - 3 POÄNG

1. Investment case, 3 p1. Ägarinformation, 1 pKontaktinformation

Företag

Företagsnamn:

Org.nummer:

Webbadress till IR-webbplats:

Kontaktperson

Namn:

E-post: