Bästa Årsredovisning

Kanton / Bästa Årsredovisning

Årets Börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån hos bolagen och skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information samt en mer enhetlig utformning av bolagens delårsrapporter.

Den självgranskande delen av tävlingen omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North, First North Premier, Nordic SME, NGM PepMarket samt Spotlight. Granskningen av årsredovisningen för 2023, eller i förekommande fall brutna räkenskapsår 2022/2023 samt 2023/2024, görs genom självutvärdering. Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Självgranskningen kvalitetssäkras av Kanton.

Bolag som önskar delta ombeds att senast den 18 augusti 2024 fylla i formuläret nedan, samt tävlingsformulären för övriga två delmoment Bästa Delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Vinnare av titeln Årets Börsbolag 2024 är det bolag som kammar hem högst poäng i de tre delmomenten, och offentliggörs under ett webbinarie i mitten av september 2024.

Fyll i era uppgifter. Maxpoäng är 33.


A. UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE - 7 POÄNG

1. VD-ord, 1 p


2. Ordförandeord, 2 p


3. Följande ska tydligt framgå i VD-ord alternativt ordförandeord, 4 p


1. Affärsidé, affärsmodell och konkreta strategier, 3 p 
2. Investment case, 3 p3. Finansiella mål, 4 p 


4. Marknad och konkurrenter, 4 p

 4.4 Kvalitativ beskrivning av marknadsutvecklingen under året


5. Hållbarhet, 5 p 


C. FEMÅRSÖVERSIKT - 2 POÄNG

1. Femårsöversikt, 2 p 1. Riskanalys, 5 pKontaktinformation

Företag

Företagsnamn:

Org.nummer:

Webbadress till IR-webbplats:

Kontaktperson

Namn:

E-post: