Delårsrapportering 2020

Kanton / Seminarier / Delårsrapportering 2020

Ann-Charlotte Weber

COO & Senior Manager

ann-charlotte.weber@kanton.se

Tid: Torsdagen den 20 februari kl 15:00-16:00


Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, Stockholm

Vad förväntar sig analytiker, investerare och media av bolagets delårsrapport? Vilka nyheter och aktuella ämnen är viktiga att tänka på och vilka vanliga misstag bör undvikas?

Delårsrapporten är ett av de viktigaste kommunikationsmedlen som bolaget har till aktiemarknaden och andra intressenter i bolagets närhet. Kanton vill därför lyfta aktuella frågor som berör delårsrapporten, samt gå igenom trender och tips på hur bolaget med relativt enkla medel kan effektivisera och förbättra delårsrapporten som kommunikationskanal.

Under seminariet redogör vi för vilka nyheter och aktuella ämnen som är viktiga att tänka på inför det första kvartalet 2020 och tittar lite närmare på vad detta innebär. Vi går även igenom vanliga brister och förbättringspotential i den finansiella rapporteringen baserat på resultatet av börsernas redovisningstillsyn och ESMA:s fokusfrågor.

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation

Varmt välkomna!

Anmälan

Events & Seminarier