Delårsrapportering 2020 (webbinar)

Kanton / Seminarier / Delårsrapportering 2020 (webbinar)

Ann-Charlotte Weber

COO & Senior Manager

ann-charlotte.weber@kanton.se

Tid: Den 3 april kl 14:00-15:00


Plats: Webbinariet hålls via onlinemöte i Microsoft Teams. Inbjudan till webbinariet skickas ut dagen innan seminariet efter att vi tagit emot din anmälan.

Vad förväntar sig analytiker, investerare och media av bolagets delårsrapport? Vilka regelnyheter och aktuella ämnen är viktiga att tänka på under 2020 och vilka vanliga misstag bör undvikas?

Delårsrapporten är ett av de viktigaste kommunikationsmedlen som bolaget har till aktiemarknaden och andra intressenter i bolagets närhet. Kanton vill därför lyfta aktuella frågor som berör delårsrapporten, samt gå igenom trender och tips på hur bolaget med relativt enkla medel kan effektivisera och förbättra delårsrapporten som kommunikationskanal.

Under webbinariet redogör vi för vilka regelnyheter och aktuella ämnen som är viktiga att tänka på inför det första kvartalet 2020 och tittar lite närmare på vad detta innebär. Vi går även igenom vanliga brister och förbättringspotential i den finansiella rapporteringen baserat på resultatet av börsernas redovisningstillsyn och ESMA:s fokusfrågor.

Tid för frågor och diskussioner ges under webbinariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkomna!Anmälan

Events & Seminarier