Webbinarium: Börsintro del 3 - Intern kontroll och styrdokument

Kanton / Seminarier / Webbinarium: Börsintro del 3 - Intern kontroll och styrdokument

Elias Brännström

Consultant

Tid: 28 maj 2024, 10.00-10.30


Plats: Länk till webbinariet skickas ut dagen innan webbinariet, efter att vi tagit emot din anmälan.

När ett bolag ska noteras på börsen ställs det inför en rad utmaningar. Nya krav ställs på styrelse och ledning, organisationen behöver expandera och nya rutiner måste skapas. Välkommen till del tre av vår utbildningsserie om börsintroduktioner där Kantons konsulter delar med sig av tips och råd inför en notering.

Att notera aktier på en börs eller annan marknadsplats innebär att bolaget går från att vara privat till publikt. Det blir därför möjligt att handla med aktierna i bolaget på ett friare sätt och de blir tillgängliga för allmänheten. Att vara ett publikt bolag ställer också andra krav på dokumentation, system och processer. 

Inför en börsintroduktion behöver bolag bland annat säkerställa att lämplig styrning, kontrollmiljö och system för riskhantering finns på plats samt att styrande dokument uppfyller kraven på börsnoterade bolag. 

Webbinariet kommer att behandla: 

  • Börsgranskning av intern kontroll  
  • Ramverket COSO 2013 
  • Praktisk tillämpning  
  • Värdet av intern styrning och kontroll  
  • Börsgranskning

Kanton har lång erfarenhet av att hjälpa bolag med förberedelserna inför ägarspridningar och noteringar. Målet med webbinariet är att gå igenom vilka krav som ställs gällande intern kontroll och styrdokument för börsnoterade bolag, vilka förberedelser som krävs och hur en sådan process kan se ut. 

Tid för frågor och diskussioner ges under respektive tillfälle. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation 

Varmt välkomna! 

Anmälan

Events & Seminarier