GRI föreslår ändringar i enskilda standarder

Kanton / Nyheter / GRI föreslår ändringar i enskilda standarder

Nyhet

06 sep 2017

Tidigare har GRI publicerat generationer av ramverk (så som GRI G4). I oktober förra året publicerade GRI sitt uppdaterade ramverk GRI Standards. Det går att tillämpa GRI G4 fram till 30 juni 2018 därefter gäller GRI Standards.

Nu har GRI publicerat sina första förslag till ändringar i enskilda standarder. Ändringarna gäller GRI 403 Occupational Health and Safety som används för rapportering av företagens påverkan relaterad till dess anställdas hälsa och säkerhet och GRI 303 Water, deras upplysningsstandard om företags påverkan på vatten. De föreslagna ändringarna ämnar förbättra kvalitén och användningen av den rapporterade informationen. Ändringen kommer att göra den enklare för det rapporterande företaget att vara mer transparenta avseende sin påverkan och hjälpa dem att tillhandahålla jämförbara data.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se GRI.


Annika Fjellander, Manager