CSDDD har röstats igenom

Kanton / Nyheter / CSDDD har röstats igenom

Nyhet

15 mar 2024

Idag röstade EU:s medlemsländer igenom Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Nästa steg är att förslaget ska godkänns av EU-parlamentet i april.

Direktivet ställer krav på att stora företag ska identifiera, hantera och redovisa risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i företagets värdekedjor. Förslaget som idag röstades igenom skiljer sig från tidigare förslag, bland annat berörs nu färre företag då tröskelvärdena för vilka som omfattas har höjts. Antalet anställda höjs från 500 till 1000, och årlig omsättning höjs från 150 miljoner euro till 450 miljoner euro. Det innebär att antalet företag som omfattas av lagen minskar till en tredjedel jämfört med tidigare förslag. 

Ett stegvis införande kommer ske där företag med:

  • Fler än 5000 anställda och 1500 miljoner euro i omsättning har 3 år på sig. 
  • Fler än 3000 anställda och 900 miljoner euro i omsättning har 4 år på sig.
  • Fler än 1000 anställda och 450 miljoner euro i omsättning har 5 år på sig.

Andra ändringar i versionen som nu har röstats igenom är att man tagit bort kravet för företag att uppmuntra efterlevnad av företagets klimatomställning genom ekonomiska incitament. Man har även begränsat definitionen av nedströms påverkan och tagit bort referensen till avfallshanteringen av produkten, samt begränsat den till företaget eller affärspartners som utför arbete på uppdrag av företaget. 

Lagen kommer godkännas officiellt av EU-länderna senare i år, och behöver översättas till nationell lag innan den kan verkställas. 

Läs mer här.