Ny resurs för utsläppsrapportering av GRI och IFRS Foundation

Kanton / Nyheter / Ny resurs för utsläppsrapportering av GRI och IFRS Foundation

Nyhet

02 feb 2024

Den 18 januari 2024 publicerade Global Reporting Initiative och IFRS Foundation tillsammans en ny analys och kartläggningsresurs under namn ”Interoperability considerations for GHG emissions when applying GRI Standards and ISSB Standards”. Publiceringen handlar i kort om de områdena ett företag bör beakta vid mätning och redovisning av Scope 1, 2 och 3 växthusgaser i enlighet med GRI 305: Emissions och IFRS S2 Climate-related Disclosures.

GRI 305 och IFRS S2 ställer krav som visar på en hög grad av överensstämmelse, till exempel att de båda bygger på GHG-protokollet. För företag som redan upplyser om växthusgaser utifrån Scope 1, 2 och 3 i enlighet med GRI-standarder innebär detta att rapportering i enlighet med IFRS S2 kommer att underlättas. Vidare kan andra upplysningar om växthusgaser anpassas, beroende på de beslut ett företag gör vid tillämpning av standarderna.

Resursen etablerades av IFRS Foundation och GRI med målet att stödja effektiv rapportering för företag som använder både ISSB- och GRI-standarder.

I november 2023 gick GRI ut med att de tillsammans med IFRS Foundation skulle släppa Sustainability Innovation Lab (SIL) i Singapore, med målet att föra samman partners på både lokal och global nivå för att förbättra den rapportering som sker i enlighet med GRI- och IFRS Sustainability Disclosure-standarder.

Sedan mars 2022 har GRI och IFRS Foundation arbetat inom ramen för ett samarbetsavtal för att samordna sina hållbarhetsrelaterade program och standardiseringsaktiviteter.

Ta del av nyheten i sin helhet här.