EFRAG har godkänt ESRS hållbarhetsstandarder under CSRD-direkitivet

Kanton / Nyheter / EFRAG har godkänt ESRS hållbarhetsstandarder under CSRD-direkitivet

Nyhet

24 nov 2022

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), har den 15 november 2022 godkänt den slutgiltiga versionen av European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Standarderna är till för   företags rapportering gällande hållbarhetsrelaterad påverkan, möjligheter och risker under EU:s kommande Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD).

Att standarderna nu har godkänts är ett viktigt steg i arbetet med att etablera ett nytt system för hållbarhetsrapportering i Europa. De godkända standarderna har organiserats om något från 11 ämnen till 10, då de två ursprungliga kategorierna för styrning nu går under ämnet Business Conduct. Det miljörelaterade ämnet inkluderar följande kategorier: Climate Change, Pollution, Water and marine resources, Biodiversity and ecosystems, and Circular economy. För det sociala ämnet inkluderas kategorierna: Own workforce, Workers in the value chain, Affected communities, and Consumers and end-users.

Tidslinje för att rapportera enligt Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD):

  • 1 januari 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, företag av allmänt intresse (PIE) såsom börsnoterade bolag >500 anställda. (Tillämpas i rapportering för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2024 eller senare).

  • 1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, 250 anställda, 40 MEUR omsättning, 20 MEUR BO. (Tillämpas i rapportering för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2025 eller senare).

  • 1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag. (Tillämpas i rapportering för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2026 eller senare). Ett undantag kommer dock att vara möjligt under en övergångsperiod fram till 2028.

  • 2028 för icke-Europeiska företag, om de har minst ett dotterbolag eller filial i EU med en omsättning över 150 MEUR i EU.