Nya regler för redovisningstillsyn

Kanton / Nyheter / Nya regler för redovisningstillsyn

Nyhet

21 jun 2018

Riksdagen har nu beslutat om regeringens förslag om nya regler för redovisningstillsyn.

Emittenter har en skyldighet att regelbundet offentliggöra sin finansiella rapportering. Börsernas redovisningstillsyn har haft till uppgift att övervaka att den finansiella rapporteringen hos sina noterade bolag sker korrekt. De nya reglerna för redovisningstillsynen innebär att kontrollen av rapporteringen i stället kan göras av ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. Organet ska tillämpa vissa regler i förvaltningslagen och får även ta ut avgifter av de övervakade emittenterna för att bekosta övervakningen. Finansinspektionen har kvar det yttersta ansvaret för tillsynen och har fortsatt rätt att besluta om åtgärder om reglerna inte följs.

Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2019.

Med anledning av den nya lagstiftningen om redovisningstillsyn föreslår även Finansinspektionen (FI) ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) verksamhet på marknadsplatser.

Läs nyheten i sin helhet på riksdagens hemsida och FI:s hemsida.


Ronja Widing, Consultant