Kriterier för Årets börsbolag 2021/2022

Kanton / Nyheter / Kriterier för Årets börsbolag 2021/2022

Nyhet

10 dec 2021

Idag publicerades kriterierna för Årets börsbolag 2021/2022. Tävlingskriterierna är uppdelade efter tävlingens tre deltävlingar Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Kriterierna ligger till grund för bedömningen i tävlingen Årets börsbolag men kan även användas av bolag som inte deltar som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor.

Om tävlingen

Tävlingen Årets börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, Nordic SME, First North, First North Premier samt Spotlight Stock Market.

Endast ett bolag kan bli Årets börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. De bolag med bäst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats presenteras för juryn som sedan utser den slutgiltiga vinnaren.

Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Bedömningen av resultaten är kvantitativ och kvalitetssäkras av Kanton. För Årets börsbolag 2021/2022 består juryn av Agnetha Jönsson från Dagens Industri, Erik Sjöström, Co-head of Origination på Vator Securities och styrelseledamot i Första AP-fond samt Hans Borneroth från Kanton Finansiella Rådgivning. 

Inför den kommande upplagan av tävlingen Årets börsbolag har tävlingsformatet ändrats i bemärkelsen att den slutgiltiga vinnaren utses av en jury. Kanton kvalitetssäkrar precis som tidigare alla bidrag varefter de bolagen med högst poäng presenteras för juryn. Juryn utser sedan vinnare efter en djupare analys av bolagens rapportering och investerarwebb.

Vi välkomnar de som inför säsongens arbete söker extra inspiration att läsa det senaste ÅBB-kompendiet som är fyllt med goda råd och exempel.