ISSB uppmanas ta fram en standard för mänskliga rättigheter

Kanton / Nyheter / ISSB uppmanas ta fram en standard för mänskliga rättigheter

Nyhet

31 aug 2023

Mänskliga rättigheter bör omfattas i nästa omgångs standarder anser 24 globala investerare. Argumentet bakom handlar om att arbetare världen över blir exploaterade av skrupelfria företag. Vilket i sin tur skadar arbetare och skapar risker för investerare.

I ett gemensamt upprop skriver 24 globala investerare att nästa omgång med standarder bör omfatta mänskliga rättigheter. Share Action, med investerare såsom Scottish Widows och La Francaise Group bakom sig, har besvarat en RFP (Request for Information) utskickad i maj 2023, som önskade feedback om vilket hållbarhetsområde ISSB (international Sustainability Standard Board) skulle fokusera på härnäst.

"Vi vet att arbetare runt om i världen exploateras av skrupelfria företag, vilket skadar arbetarna och skapar risker för investerare. Att ta itu med dessa problem kan bara ske genom transparens kring företagens praxis. Något som ISSB är perfekt positionerat för att leverera. Det är därför vi uppmanar dem att prioritera mänskliga rättigheter och utveckla ett globalt accepterat rapporteringsramverk", säger James Coldwell, talesperson på Share Action som koordinerar uppropet, i en kommentar.

Avgörande är att brevet också uppmanar ISSB att överväga "hur man lägger fram information om mänskligt kapital och mänskliga rättigheter tillsammans" genom att ta upp relationerna och kopplingarna mellan de två ämnena. Den hävdar att varken företag eller investerare i praktiken behandlar de två ämnena som helt separata områden.

"När den finansiella väsentligheten i dessa frågor blir allt tydligare är det avgörande att investerare har tillgång till omfattande och jämförbara sociala data från företag för att hjälpa till att informera investeringsbeslut. Det är absolut nödvändigt att ISSB prioriterar att utveckla humankapital och mänskliga rättigheter så snart som möjligt för att hjälpa till att leverera detta”, säger Vincent Kaufman, CEO på Ethos Foundation (en av de investerare som skrivit under via Share Action).