Allbright presenterar rapport om kvinnor i chefspositioner

Kanton / Nyheter / Allbright presenterar rapport om kvinnor i chefspositioner

Nyhet

22 nov 2022

Den 21 november 2022 presenterade Allbright sin tjugoförsta rapport där de kartlägger kvinnors och minoriteters möjligheter till karriär. Rapporten granskar svenska börsbolag och visar att tillväxten av kvinnor i chefsposition hos bolagen aldrig har varit svagare.

Rapporten visar att andelen kvinnor i ledningarna stagnerar och landar återigen på fjolårets 27 procent. Dessutom minskar antalet kvinnor på flera tunga poster, då bolagen har gjort sig av med kvinnor i roller som ordförande, vd, försäljningschef och affärsområdeschef. Efter ett årtionde med stadig ökning om en procentenhet per år är utvecklingen nu exakt noll. Samtidigt visar höstens rapport att jämställdhet lönar sig i fyra av fem nyckeltal. I rapporten undersöker Allbright även ungas perspektiv där alarmerande många upplevt diskriminering. Allbright konstaterar med rapporten som underlag. ”Chefer och vd:ar närmast tackar nej till säkra framgångsfaktorer som skulle gynna både bolagens och samhällets utveckling”.

Läs rapporten i sin helhet här.