IASB har publicerat förändringar av redaktionell karaktär

Kanton / Nyheter / IASB har publicerat förändringar av redaktionell karaktär

Nyhet

12 dec 2018

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat sina första förändringar av redaktionell karaktär för 2018. Förändringarna påverkar inte innebörden eller tillämpningen av en standard, utan reviderar mindre felaktigheter och grammatiska fel.

Följande standarder påverkas:

  • IFRS 16, Leasingavtal
  • IFRS 2, Aktierelaterade ersättningar
  • IFRS 9, Finansiella instrument 
  • IFRS 13, Värdering till verkligt värde
  • IFRS  Practice Statement 2, Göra väsentlighetsbedömning
  • IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas

Läs mer på IASB:s hemsida.


Louise Siljeholm, Consultant