Digitala bolagsstämmor förväntas upphöra vid årsskiftet

Kanton / Nyheter / Digitala bolagsstämmor förväntas upphöra vid årsskiftet

Nyhet

02 nov 2021

Den tillfälliga stämmolagen som möjliggör helt digitala förenings- och bolagsstämmor upphör att gälla den 31 december 2021. Under oktober har Justitiedepartementet gett indikationer om att en förläning inte är att vänta.

I samband med pandemins framfart under våren 2020 genomförde regeringen en rad tillfälliga lagförändringar för att minska smittspridningen. Bland annat implementerades lagändringar för att möjliggöra förenings- och bolagsstämmor under förbudet för större allmänna sammankomster, den så kallade stämmolagen. Den tillfälliga stämmolagen förväntas nu inte att förlängas efter det ursprungligen fastställda slutdatumet 31 december 2021, i takt med att restriktionerna i samhället har lättats upp.

Legimeet, ett företag som erbjuder lösningar för digitala stämmor, fick i slutet av oktober besked från Justitiedepartementet att den tillfälliga stämmolagen inte kommer förlängas. Även om ett officiellt uttalande från regeringen ännu inte har publicerats, går Legimeets kommunikation med Justitiedepartementet att se som en indikator på att ordinarie bolagsstämmor är att vänta under nästa kalenderår.


Läs hela Legimeet:s uttalande här: Ingen förlängning av den tillfälliga stämmolagen (legimeet.com)