Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - fjortonde året

Kanton / Nyheter / Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - fjortonde året

Nyhet

02 feb 2020

Koncernredovisningarna i de noterade företagens helårsrapporter för 2018 upprättades för fjortonde året enligt International Reporting Standards (IFRS). Björn Gauffin som är senior advisor på Kanton har tillsammans med Sven-Arne Nilsson (verksam på Deliotte) åter studerat särskilt hur de förvärvande företagen identifierar immateriella tillgångar. Dessutom för fjärde gången även goodwill i den efterföljande redovisningen, särskilt nedskrivningar.

Läs artikeln i sin helhet Rörelseförvärv enligt IFRS 3-fjortonde året.