Kommissionen har antagit de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering

Kanton / Nyheter / Kommissionen har antagit de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering

Nyhet

01 aug 2023

EU antog nyligen de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS) för företag som omfattas av direktivet om hållbarhetsrapportering. Dessa ambitiösa standarder stödjer EU:s agenda för hållbara finanser och täcker miljö-, sociala och styrningsfrågor. De kommer att ge investerare en bättre förståelse för företagens hållbarhetsinsatser och kommer att fasas in över tid för olika företag.


Kommissionen antog igår, den 31 juli, de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS) för användning av alla företag som omfattas av direktivet om företags hållbarhetsrapportering (CSRD). Detta markerar ytterligare ett steg framåt i övergången till en hållbar EU-ekonomi.

 

Det är ambitiösa standarder och är ett viktigt verktyg som stödjer EU:s agenda för hållbara finanser. För de företag som vill ha tillgång till hållbar finansiering kommer det bli nyckeln till att visa de ansträngningar  varje enskilt företag gör för att möta EU:S ”green deal” agenda.

 

Standarderna täcker hela skalan av miljö-, sociala och styrningsfrågor, inklusive klimatförändringar, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. De tillhandahåller information för investerare att förstå hållbarhetseffekten av de företag som de investerar i. De tar också hänsyn till diskussioner med International Sustainability Standards Board (ISSB) och Global Reporting Initiative (GRI) för att säkerställa att EU standarderna och de globala standarderna kommer fungera väl tillsammans och för att förhindra onödig dubbelrapportering från företag.

 

Rapporteringskraven kommer att fasas in över tid för olika företag. Ta del av nyheten här.


Läs mer om direktiv 2013/34/EU här.

Läs mer om Annex I här.

Läs mer om Annex II här