IASB har publicerat förslag på ändringar av IFRS 17

Kanton / Nyheter / IASB har publicerat förslag på ändringar av IFRS 17

Nyhet

28 jun 2019

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett förslag på ändringar av IFRS 17 Försäkringsavtal.

IASB skriver att deras syfte är att minska kostnaderna för att införa IFRS 17 och göra det enklare för företag att förklara sina resultat när de tillämpar standarden.

IFRS 17 utfärdades i maj 2017. Det är den första riktigt internationella redovisningsstandarden för försäkringsavtal och adresserar de många bristerna vid redovisning av sådana kontrakt.

De föreslagna ändringarna syftar till att minimera risken för avbrott i implementeringen, de ändrar inte de grundläggande principerna i standarden eller minskar användbarheten av information för investerare.

IASB har samtidigt beslutat att flytta fram tidpunkten för när IFRS 17 ska vara infört med ett år, till 2022.

Läs nyheten i sin helhet på IFRS hemsia IASB consults on amendments to aid implementation of IFRS 17 >>


Ronja Widing, Consultant