Investor tilldelas Juryns hederspris under Årets börsbolag 2019

Kanton / Nyheter / Investor tilldelas Juryns hederspris under Årets börsbolag 2019

Nyhet

03 sep 2020

Fem bolag nominerades efter Kantons granskning av OMX Nordic 40 och OMX Stockholm 30. Efter en noga överläggning utifrån transparens, väsentlighet och enhetlighet i bolagens finansiella och icke-finansiella informationsgivning har juryn utsett Investor AB som vinnare av Juryns hederspris.

Juryns motivering till det vinnande bidraget:

” I sin årsredovisning utgår Investor från ägarperspektivet och beskriver strategi för värdeskapande, val av innehav, samt synen på ägande och styrning på ett genomgående tydligt och enkelt sätt. Utifrån strategin har Investor satt upp mål av både finansiell och icke-finansiell natur och presenterar aktuella och historiska utfall tillsammans med andra för användaren relevanta nyckeltal. Delårsrapporterna publiceras snabbt och effektivt vilket tillsammans med den användarvänliga och informationsrika hemsidan ger en aktuell bild av såväl koncernens som de individuella innehavens utveckling.

Tillsammans ger de tre kanalerna en god överblick över bolagets värdeskapande, såväl historiskt som mål och strategier inför framtiden. Oavsett om mottagaren är finansiella institutioner eller privata investerare, besvarar kommunikationen frågan om varför man ska investera i bolaget.”

För att säkerställa objektiv statistisk jämförelse och identifiera trender granskar Kanton samtliga bolag på OMX Nordic 40 och OMX Stockholm 30 med kriterierna i Årets börsbolag som underlag. Det är de fem bolag med högst poäng efter denna granskning som nominerats till Juryns hederspris.

De fem nominerade bolagen var:

  • Investor
  • SEB
  • SKF
  • SSAB
  • Swedbank

Juryn består av verksamma experter inom området för investerarrelationer, aktieanalys och förvaltning vilka sedan har granskat, värderat och jämfört de nominerade bolagen. Juryns bedömning har utgått från transparens och väsentlighet i den finansiella och icke-finansiella informationen samt enhetlighet i utformning av bolagens årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats.

Årets jury bestod av:

Agnetha Jönsson 
Agnetha är i dag analytiker på Dagens Industri. Hon har i många år följt aktiemarknaden i olika roller, som aktiemäklare hos SEB och aktiechef på Trevise Private Banking. Sedan 2004 har Agnetha arbetat som ekonomijournalist, bland annat som börsredaktör på Affärsvärlden samt som chefredaktör för Aktiespararen och Finansliv.

Erik Sjöström 
Erik har arbetat som aktieanalytiker och portföljförvaltare sedan 1997. Erik har bland annat varit ansvarig för den fundamentala aktieförvaltningen på Skandia och är idag ledamot i Första AP-fondens styrelse.

Hans Borneroth
Hans har mer än 20 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Hans har arbetat som analytiker, konsult, utredare och föreläsare på bland annat DI Akademi, Aros Securities, Deloitte och Aktiespararnas företagsutbildning med inriktning finansiell ekonomi. Hans är idag Senior Adviser på Kanton Finansiella Rådgivning AB.

För ytterligare information om tävlingen Årets börsbolag, vänligen kontakta:
Stefan Pedersen, Manager, Kanton, 070-769 26 96.

Investor tilldelas Juryns hederspris under Årets börsbolag 2019 pdf.


Om tävlingen

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen består av de tre deltävlingarna Bästa IR-webbplats, Bästa delårsrapport och Bästa årsredovisning, där totalvinnaren av de tre deltävlingarna utnämns till Årets börsbolag. Läs mer om tävlingen på www.kanton.se