Studie av IFAC visar på förbättring av hållbarhetsrapportering

Kanton / Nyheter / Studie av IFAC visar på förbättring av hållbarhetsrapportering

Nyhet

27 feb 2024

Den 22 februari publicerades en studie av International Federation of Accountants (IFAC) tillsammans med The Association of International Certified Professional Accountants (AICPA) och The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), som visar på att de stora globala företagen utökar sin hållbarhetsrapportering genom en bredare och mer detaljrik hållbarhetsinformation. De globala företagen erhåller också en större omfattning av säkerställande av hållbarhetsuppgifter. Studien innehåller information från runt 1400 företag i 22 länder med data från 2019–2022.

Det centrala i studien är vikten av ett globalt system med enhetliga upplysningskrav för hållbarhetsinformation, på grund av den variation som existerar i de standarder och ramverk som används idag. Detta gör det svårare för investerare, långivare och andra intressenter att jämföra den hållbarhetsinformation som de får ta del av. Studien visar att 87% av de studerade företagens hållbarhetsinformation inte var jämförbar.

Samtidigt använder mer än hälften av de studerade företagen standarderna från Sustainability Accounting Standards Board (SASB) och ramverken inom Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), vilket sannolikt kommer att underlätta övergången till standarderna från International Sustainability Standards Board (ISSB).

Följande listas som de centrala resultaten i studien under 2022:

  • 98% av företagen rapporterade om hållbarhetsinformation av något slag, vilket är en ökning med sju procentenheter från 2019.
  • Under de tre senaste åren har enskilda hållbarhetsrapporter minskat i omfattning och endast 30% av företagen hade en specifik hållbarhetsrapport vilket är en minskning med 27 procentenheter från 2019. Detta är en konsekvens av trenden att rapportera informationen i kombination med framför allt årsrapporten.
  • 69% av företagen erhöll säkerställande på minst några av sina hållbarhetsupplysningar, vilket är en ökning med fem procentenheter från förgående år.
  • 58% av säkerställandeuppdrag relaterade till hållbarhet hanterades av redovisningsfirmor, vilket är en ökning med en procentenhet från förgående år.

Ta del av studien i sin helhet här.