Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - femtonde året

Kanton / Nyheter / Rörelseförvärv enligt IFRS 3 - femtonde året

Nyhet

04 mar 2021

Koncernredovisningarna i de noterade företagens helårsrapporter för 2019 upprättades för femtonde året enligt International Reporting Standards (IFRS). Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson har åter studerat särskilt hur de förvärvande företagen identifierar immateriella tillgångar. Dessutom för sjätte gången även goodwill i den efterföljande redovisningen, särskilt nedskrivningar. Vidare beskriver de delar i IASB:s rapport och svenska ”remissvar” på dem. 

Läs mer:

> Tidningen Balans "Goodwill frågan kommer överleva oss"
> Läs fördjupningsartikeln: Rörelseförvärv enligt IFRS 3: Femtonde året – IASB äntligen ute på banan med sin diskussionsrapport