Uppdaterad standard - GRI 303: Water and Effluents 2018

Kanton / Nyheter / Uppdaterad standard - GRI 303: Water and Effluents 2018

Nyhet

01 sep 2018

Global Reporting Initiative (GRI) har gjort en revidering av GRI 303: Water 2016. Den nya standarden GRI 303: Water and Effluents 2018 ersätter 2016 års version och ska tillämpas för rapporter som publiceras efter den 1 januari 2021. GRI uppmuntrar dock tidigare tillämpning.

Den slutliga standarden representerar best practice för vattenförvaltning. Den innehåller nya eller förbättrade upplysningar om rapportering av vattendragning, vattenförbrukning, vattenavlopp, påverkan i områden med brist på vatten och påverkan i företagens leverantörskedjor.

Företag som rapporterar på GRI 303 för första gången rekommenderas att använda GRI 303: Water and Effluents 2018. Befintliga användare av GRI 303: Water 2016 rekommenderas att påbörja övergången till GRI 303: Water and Effluents 2018 så snart som möjligt. GRI 303: Water 2016 kan användas i rapporter publicerade innan 31 december 2020.

Läs mer om uppdateringen på GRI:s hemsida och ladda ned den uppdaterade standarden här.


Ronja Widing, Consultant