IASB publicerar förslag till ändring i IAS 8

Kanton / Nyheter / IASB publicerar förslag till ändring i IAS 8