Corporate Reporting Dialouge publicerar rapport om transparent och ansvarsfull rapportering

Kanton / Nyheter / Corporate Reporting Dialouge publicerar rapport om transparent och ansvarsfull rapportering

Nyhet

05 jul 2019

Inom ramarna för initiativet Corporate Reporting Dialogue har organisationerna bakom världens ledande finansiella och icke-finansiella ramverk publicerat en rapport som visar på en gemensam grundläggande syn på transparens och ansvarsfullhet inom rapportering.

I rapporten ”Understanding the value of transparency and accountability” fastställer Climate Disclosure Standards Board, Global Reporting Initiative , International Accounting Standards Board, International Integrated Reporting Council, International Organization for Standardization och Sustainability Accounting Standards Board sju principer som de gemensamt kommit fram till är grundläggande för att uppnå en transparent och ansvarsfull rapportering. Dessa sju principer är väsentlighet, fullständighet, korrekthet, balans, tydlighet, jämförbarhet och tillförlitlighet.

Rapporten fastställer bland annat:

”Dessa gemensamma principer är en påminnelse för att de deltagande organisationerna har liknande förväntningar på de upplysningar som företag redovisar. Detta tyder på att det finns en gemensam syn på en fundamental nivå.”

Läs rapporten i sin helhet här: Corporate Reporting Dialogue website.