Wallenstam tar hem segern som Årets börsbolag 2018

Kanton / Nyheter / Wallenstam tar hem segern som Årets börsbolag 2018

Nyhet

26 sep 2019

Med maxpoäng i Bästa delårsrapport och topp två-placeringar i Bästa IR-webbplats och Bästa Årsredovisning står Wallenstam som totalsegrare i Årets börsbolag 2018 med 96 poäng av maximala 102.

Kantons uttalande om det vinnande bidraget: 

"Wallenstam erbjuder en heltäckande och tilltalande finansiell kommunikation oavsett kanal. De högkvalitativa finansiella rapporterna kompletteras med en av börsens främsta hemsidor där så väl kvantitativa data som kvalitativa beskrivningar och videopresentationer uppdateras löpande. Tillsammans ger de tre kanalerna intressenterna en omfattande men överskådlig inblick i bolaget och dess omvärld, vilket för användaren innebär möjligheten att fatta välgrundade beslut."


Samtliga vinnare av Årets börsbolag 2018: 

Årets börsbolag: Wallenstam
Bästa årsredovisning: Platzer
Bästa delårsrapport: Atrium Ljungberg
Bästa IR-webbplats: Cloetta


Årets börsbolag syftar till att höja ambitionsnivån hos bolagen vad gäller finansiell information till bolagens alla intressenter, samt uppnå en mer enhetlig utformning av respektive bolags webbplatser, delårsrapporter och årsredovisningar.

Kanton arbetar aktivt med att förbättra rapportering och kommunikation bland börsnoterade bolag och erbjuder konsultation i frågor rörande förbättringspotential och effektivisering inom området.


Pressmeddelanden:

Årets börsbolag 2018
Bästa årsredovisning 2018
Bästa delårsrapport 2018
Bästa IR-webbplats 2018