IFRS Foundation har publicerat IFRS-taxonomin 2021

Kanton / Nyheter / IFRS Foundation har publicerat IFRS-taxonomin 2021

Nyhet

24 mar 2021

IFRS-taxonomin möjliggör elektronisk rapportering av finansiell information upprättad i enlighet med IFRS. Bolag kan använda IFRS-taxonomin till att tagga upplysningar, vilket gör dem lättillgängliga för investerare som föredrar att få finansiell information elektroniskt.

IFRS-taxonomin baseras på IFRS Standards per 1 januari 2021. Förändringar gentemot taxonomin 2020 inkluderar:

  • Hyreslättnader relaterade till covid-19 (IFRS 16)
  • Materiella anläggningstillgångar – Intäkter före avsedd användning (IFRS 16)
  • IFRS 17 Försäkringsavtal och förlängning av det tillfälliga undantaget från tillämpning av IFRS 9
  • Interest rate benchmark reform – fas 2

Läs mer: https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/03/ifrs-foundation-publishes-ifrs-taxonomy-2021/