Kriterierna för Årets börsbolag 2018

Kanton / Nyheter / Kriterierna för Årets börsbolag 2018

Nyhet

26 feb 2019

Idag, tisdagen den 26 februari 2019, publicerades kriterierna för Årets börsbolag 2018. Tävlingskriterierna är uppdelade efter tävlingens tre deltävlingar Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Kriterierna ligger till grund för bedömningen i tävlingen Årets börsbolag men kan även användas av bolag som inte deltar som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor. Inför årets tävling har kriterierna förtydligats och anpassats för att bättre linjera mellan deltävlingarna.


Tävlingen Årets börsbolag har sedan 2016 gått över till en modell för bedömning som innebär att deltagarna i Årets börsbolag granskar sig själva med stöd av de formulär som vid tävlingens öppnande kommer finnas tillgängliga på Kantons hemsida. Tävlingen är öppen för bolag noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap, First North och NGM. De bolag med högst poäng kommer sedan att kvalitetssäkras av oss på Kanton. Därefter utses vinnare inom respektive kategori; Bästa delårsrapport, Bästa IR-webbplats och Bästa årsredovisning, samt en totalvinnare som får utmärkelsen Årets börsbolag. Tävlingsmomentet av Årets börsbolag 2018 inleds i mitten av maj 2019 och självgranskningens formulär hålls därefter öppna under två månaders tid. För mer information om tävlingen, se Årets börsbolag 2018.

Stefan Pedersen, Manager
stefan.pedersen@kanton.se