Ny GRI standard - GRI 306: Waste 2020

Kanton / Nyheter / Ny GRI standard - GRI 306: Waste 2020

Nyhet

19 maj 2020

Global Reporting Initiatvive (GRI) publicerade i dag sin nya standard GRI 306: Waste 2020.

GRI 306: Waste 2020 skapar ett starkare samband mellan material och avfall för att hjälpa rapporterande bolag att identifiera och hantera avfallsrelaterade effekter i hela värdekedjan. Standarden bygger på bästa praxis för avfallshantering och är harmoniserad med SDG 12 Hållbar konsumtion och produktion. Standarden har uppdaterats med upplysningarna om bland annat cirkularitet och förebyggande arbete.  

GRI 306: Waste 2020 ingår i GRI Standards och innehåller två upplysningar för management approach och tre ämnesspecifika upplysningar som stödjer organisationer att:

  • Få översikt över avfallsrelaterade effekter av aktiviteter, produkter och tjänster.
  • Förstå hur upphandling, design och användning av material leder till avfallsrelaterade effekter.
  • Identifiera och rapportera om cirkularitet och avfall samt förebyggande möjligheter och åtgärder.
  • Bedöma avfall som genereras genom hela värdekedjan, både uppströms och nedströms.
  • Identifiera ledningsbeslut och åtgärder som kan leda till en systematisk förändring.

GRI 306: Waste 2020 ersätter GRI 306: Effluents & Waste 2016 och träder i kraft den 1 januari 2022. GRI uppmuntrar till tidigare tillämpning.

Läs mer och ladda ner GRI 306: Waste 2020 och här finner ni en sammanfattande presentation av den nya standarden.