Nytt förslag på standarder från ISSB (International Sustainability Standards Board) - IFRS

Kanton / Nyheter / Nytt förslag på standarder från ISSB (International Sustainability Standards Board) - IFRS

Nyhet

12 apr 2022

Under COP26, FN:s globala toppmöte inrättades International Sustainability Standards Board (ISSB) med syfte att konsekvent utveckla och förbättra globala standarder för hållbarhetsredovisningar på kapitalmarknaden. Med anledning av investerares stora efterfrågan på transparent och trovärdig hållbarhetsdata från företagen har ISSB lanserat två förslag till nya standarder.  

ISSB:s föreslagna standarder utgörs av: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information och Climate-related Disclosures. Förslagen bygger på rekommendationer från Task Force on Climate Related Financial disclosures (TCFD), Climate Disclosure Standards Board (CDSB, Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Integrated Reporting och WEF IBC:s stakeholder capitalism metrics. 

De nya standarderna ställer krav på offentliggörande av väsentlig information av ett företags betydande hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som är nödvändiga för att investerare ska kunna utföra korrekta bedömningar av ett företags värde. Enligt förslaget ska företag lämna upplysningar om hållbarhetsämnen som anses relevanta och tillhandahålla konsekventa upplysningar som fokuserar på hur de hållbarhetsrelaterade ämnena påverkar företagets värde. Rapportering ska även kopplas till bokslutet och offentliggöras. 

Med de nya standarderna kommer berörda företag behöva processer på plats för att tillhandahålla hållbarhetsinformation av samma kvalitet som den finansiella informationen. Att förbereda sig nu är avgörande även om de slutliga standarderna inte blir identiska med förslaget. Företag som redan har processerna på plats för att producera liknande hållbarhetsrelaterad information kommer sannolikt att finna rapportering enligt de slutliga standarderna lättare att genomföra.

I skrivande stund samlar ISSB in feedback på förslaget på de nya standarderna under en 120 dagars lång samrådsperiod, fram till och med 29 juli 2022. Med feedback har organisationen som mål att utfärda de nya standarderna till slutet av 2022. Vissa offentliga och privata företag kan välja att frivilligt införa standarderna som svar på investerare och samhällets efterfrågan. Rapporteringen enligt de föreslagna standarderna kan därför ske så snart som slutet av 2022. 

Mer info:

IFRS - ISSB delivers proposals that create comprehensive global baseline of sustainability disclosures