ESMA:s rekommendationer om Covid-19-relaterade hyreslättnader

Kanton / Nyheter / ESMA:s rekommendationer om Covid-19-relaterade hyreslättnader

Nyhet

21 jul 2020

ESMA rekommenderar att Europeiska redovisningstillsynsmyndigheter inte inkluderar den nya lättnadsregeln för leasetagare som IASB infört i IFRS 16 i sin tillsyn innan ändringen är godkänd av EU.

Den 21 juli publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) ett uttalande som förklarar att Europeiska redovisningstillsynsmyndigheter inte ska anmärka på bolag som tillämpar den nya lättnadsregeln för leasetagare som IASB infört i IFRS 16, innan ändringen är godkänd av EU. Ändringen antogs av IASB i maj 2020 och handlar om en förenkling i redovisningen vid hyreslättnader som erhållits till följd av Covid-19. Bolag har kunnat tillämpa lättnadsregeln för bokslut före den 31 juli 2020, vilket innebär att den kunnat tillämpas i många Q2-rapporter. ESMA lyfter även att bolag ska ange i not om de tillämpat lättnadsregeln.

Ta del av rekommendation till tillsynsmyndigheter om redovisning av Covid-19 relaterade hyreslättnader här.