Samordning mellan ESRS och GRI förenklar rapporteringen

Kanton / Nyheter / Samordning mellan ESRS och GRI förenklar rapporteringen

Nyhet

30 okt 2023

För att underlätta rapporteringsprocessen, förmedla den hållbarhetsinformation som intressenter efterfrågar och hjälpa företag att rapportera enligt både ESRS och GRIs standarder, framarbetas just nu verktyg av GRI.

Efter en omröstning i EU-parlamentet den 18 oktober 2023 angående återintygandet av European Sustainability Reporting Standards (ESRS) har nu Members of the European Parliament (MEPs) beslutat att de ska gälla för runt 50 000 företag från och med januari 2024. Global Reporting Initiative (GRI) och European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har vidare gått ut med att en hög kongruens finns mellan de nya ESRS och GRI standarderna, någonting som huvudsakligen utgörs av likheten mellan definitioner, koncept och upplysningar. GRI arbetar nu fram ett verktyg för att underlätta samtida rapportering enligt båda standarderna.

Ta del av nyheten i sin helhet här.