Nya regler om avstämningsdag för bolagsstämma

Kanton / Nyheter / Nya regler om avstämningsdag för bolagsstämma

Nyhet

26 jun 2020

Den 25 juni 2020 utfärdades en ändring i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som innebär att reglerna om avstämningsdag för bolagsstämma för avstämningsbolag ändras.

Avstämningsdagen kommer infalla sex bankdagar före bolagsstämman, i stället för som idag, fem vardagar före bolagsstämman, där lördag räknats som en vardag.

Ändringen träder i kraft den 3 september 2020 och blir därmed tillämplig för bolagsstämmor som hålls den 11 september 2020 och senare.

>> Ta del av lagändringen i sin helhet.