Ny standard för granskning av hållbarhetsrapporter

Kanton / Nyheter / Ny standard för granskning av hållbarhetsrapporter

Nyhet

14 aug 2023

IAASB publicerar förslag till ny standard för granskning av hållbarhetsrapporter. ISSA 5000 kommer att kunna användas på hållbarhetsrapporter framtagna utifrån flertalet befintliga och kommande rapporteringsstandarder.

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har publicerat förslag till ny standard för granskning av hållbarhetsrapporter. International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 kommer när den godkänns att vara den mest omfattande standarden för granskning av hållbarhetsrapporter som finns tillgänglig och kan användas för rapporter framtagna enligt flera olika befintliga och kommande rapporteringsstandarder, inom men även utanför EU. ISSA 5000 är en principbaserad och övergripande standard som kan användas för olika nivåer av granskning.

Förslaget är ute på remiss till den 1 december 2023.

>> Läs mer om ISSA 5000