Kollegiet har lämnat förslag till ändringar i Koden

Kanton / Nyheter / Kollegiet har lämnat förslag till ändringar i Koden

Nyhet

13 okt 2019

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) har presenterat förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Utformningen av reglerna för valberedningarna har varit föremål för diskussion, liksom styrelsen roll i bolagens hantering av hållbarhetsfrågor. 

Ändringsförslagen omfattar bland annat förtydligande av regler för ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport mot bakgrund av det uppdaterade aktieägarrättighetsdirektivet.

Kollegiets förslag till ändringar har lämnats för öppen remiss fram till och med den 6 november 2019.


Läs Pressmeddelandet i sin helhet och se ändringsförslagen i sin helhet på Kollegiets hemsida.