IASB föreslår tillägg till tre standarder

Kanton / Nyheter / IASB föreslår tillägg till tre standarder

Nyhet

12 jan 2017

Som en del av sitt årliga förbättringsarbete har IASB (International Accounting Standards Board) föreslagit tillägg till IAS 12 Inkomstskatter, IAS 23 Låneutgifter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures.

De tre tilläggen, som är av förtydligande karaktär, berör bland annat skatt och utdelningar samt hur lånekostnader kan ses som en del av en tillgångs anskaffningskostnad. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har även de lämnat kommentarer på de förslagna ändringarna där de i stort håller med IASB i deras tankesätt.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se IASB och EFRAG.


Stefan Pedersen, Consultant