ESMA har publicerat sin riskbedömning för Q3

Kanton / Nyheter / ESMA har publicerat sin riskbedömning för Q3

Nyhet

29 nov 2018

European Securities and Markets Authority (ESMA) har publicerat sin senaste uppdatering av Risk Dashboard för EU:s värdepappersmarknad Q3 2018. ESMA:s övergripande riskbedömning är oförändrad från Q2 2018 och ligger fortfarande kvar på höga nivåer.

Framöver ser ESMA bekymmer med en potentiell hård Brexit som skulle påverka marknadens förväntningar och ekonomin negativt. De operativa riskerna kopplade till Brexit samt cyberhot är två större farhågor som leder till att ESMA:s riskbedömning för operativa risker förblir förhöjd.

Läs riskanalysen i sin helhet på ESMA:s hemsida.

Louise Siljeholm, Consultant
louise.siljeholm@kanton.se