FI publicerar ny vägledning om prospekt

Kanton / Nyheter / FI publicerar ny vägledning om prospekt

Nyhet

27 jun 2019

Bakgrunden till den nya vägledningen är att prospektregelverket har förändrats, framför allt genom EU:s nya prospektförordning som börjar tillämpas fullt ut den 21 juli i år.

Vägledningen är främst avsedd för juridiska och fysiska personer som planerar att upprätta prospekt, samt för deras ombud. Här finns information om de regler som gäller samt om hur Finansinspektionen handlägger prospekt och dokument som i vissa fall får upprättas i stället för prospekt. Vägledningen ska bidra till en effektiv handläggning av ansökningar om godkännande av prospekt.

Läs vägledningen i sin helhet på FI:s hemsida Vägledning: Prospekt >>


Ronja Widing, Consultant